جلسه شورای مرکزی حزب اعتمادملی صبح امروز آغاز شد.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، جلسه شورای مرکزی حزب ساعت ۹صبح روز جمعه با حضور بیش از ۵۰ نفر از اعضا در دفتر این حزب آغاز شد.

در این جلسه اعضا به بررسی و تحلیل اوضاع روز کشور و مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری خواهند پرداخت.

همچنین محمدعلی افشانی، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی و شهردار پیشین تهران گزارشی از عملکرد خود در شهرداری را ارائه خواهد داد.

انتخاب روسای کمیته‌های حزب اعتمادملی از دیگر دستورات جلسه شورای مرکزی حزب است که اخبار آن متعاقبا منتشر خواهد شد.

پایان پیام