رییس اسبق خانه احزاب تاکید کرد که قوه قضاییه در مورد عزل و نصب‌های حزبی نمی‌تواند دخالتی بکند. آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، درباره ادعای مطرح شده پیرامون شکایت یکی از اعضای حزب اعتماد ملی از الیاس حضرتی قائم مقام دبیرکل این حزب گفت: آنچه مسلم است اگر از درون حزب کسی شکایتی نکند، قوه قضاییه در […]

رییس اسبق خانه احزاب تاکید کرد که قوه قضاییه در مورد عزل و نصب‌های حزبی نمی‌تواند دخالتی بکند.

آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، درباره ادعای مطرح شده پیرامون شکایت یکی از اعضای حزب اعتماد ملی از الیاس حضرتی قائم مقام دبیرکل این حزب گفت: آنچه مسلم است اگر از درون حزب کسی شکایتی نکند، قوه قضاییه در مورد عزل و نصب های حزبی نمی تواند دخالتی کند و دخالتی نمی کند، حزب مانند بخش خصوصی و مانند حریم داخل خانه انسان است و بی دلیل قوه قضاییه به آن ورود نمی‌کند.

وی ادامه داد: مگر آنکه بر اساس مقررات درون حزبی کسی در حزب، خلاف قانون رفتاری مغایر با مقررات حزب داشته باشد و اکثریت اعضاء و یا هیات رییسه حزب اقدام به شکایت کند. در غیر این صورت قوه قضاییه نباید دخالتی در مسائل حزبی داشته باشد.

رئیس اسبق خانه احزاب در پاسخ به این پرسش که آیا شکایت از الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتمادملی درست بوده یا خیر؟ گفت: اگر شکایت هم انجام شود باید به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شکایت کند و من به طور کلی مطرح می کنم و از مسائل داخل حزب اعتماد ملی اطلاع ندارم.

پایان پیام

منبع: موج