اعتماد ملی: عصر امروز، سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ ، اسماعیل گرامی مقدم که از ۲۶ تیرماه در بازداشت موقت بود، پس از حدود سه ماه به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش اعتماد ملی ، این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که از سال ۸۸ به منظور ادامه تحصیل ایران را ترک کرده بود، اواخر تیر […]

اعتماد ملی: عصر امروز، سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۴ ، اسماعیل گرامی مقدم که از ۲۶ تیرماه در بازداشت موقت بود، پس از حدود سه ماه به قید وثیقه آزاد شد.

به گزارش اعتماد ملی ، این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که از سال ۸۸ به منظور ادامه تحصیل ایران را ترک کرده بود، اواخر تیر ماه سال جاری و هنگام بازگشت به کشور، در فرودگاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به رغم نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی اسماعیل گرامی مقدم برای تحمل کیفر و پی‌گیری‌های مکرر خانواده، با تعلل بسیار با آزادی او به قید وثیقه موافقت شد.

شایان گفتن است گرامی مقدم با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده است.