قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی به عنوان یکی از ناظران مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب شد.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه هشتم مهرماه خود، نمایندگان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار را انتخاب کردند.

بر این اساس دو عضو فراکسیون امید، یعنی محمدرضا تابش با ۱۳۲ رای و الیاس حضرتی با ۱۰۲ رای به عنوان ناظران مجلس در شورای پول و اعتبار انتخاب شدند.

پایان پیام