نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت: عدم تحقق مدیریت یکپارچه هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل کرده است. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه دفع پسماندهای بیمارستانی قانون مصوب سال ۸۳ در خصوص دفع پسماند […]

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت: عدم تحقق مدیریت یکپارچه هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل کرده است.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه دفع پسماندهای بیمارستانی قانون مصوب سال ۸۳ در خصوص دفع پسماند که مسئولیت پسماندهی بیمارستانی را مشخص کرده است گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وظیفه هر یک از بخش ها را در موضوعات مختلف مشخص کرده است اما به دلیل عدم تحقق یکپارچه شهری هزینه گزافی به مردم تحمیل می شود.

وی تصریح کرد: مثال معروفی وجود دارد که یک روز زمین به وسیله شرکت آب کنده می شود و در روز دیگر توسط گاز و روز دیگر توسط سایر نهادهای خدمات رسان و هزینه تمامی این دوباره کاری ها را شهروندان باید پرداخت کنند.

نایب رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: در زمینه زباله های بیمارستانی نیز به همین گونه است و در تمام دنیا در کنار مراکز تولید زباله های عفونی و بیمارستانی تاسیساتی ایجاد شده است که وظیفه بی خطر سازی زباله ها را بر عهده دارند و پس از انجام عملیات لازم زباله های بی خطر در سطح شهر حمل می شوند.

امینی بر ضرورت تصمیم گیری منطقی در این خصوص تاکید کرد.