به دنبال هجمه های اخیر به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان که در آخرین اقدام به درخواست استیضاح وی منجر شده است، الیاس حضرتی، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی به مخالفت با آن پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است:« اين رسمش نيست كه در خانه ملت روي سرداري كه در ميدان‌هاي نبرد با دشمن يك تنه ايستاده تيغ بكشيم».

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، متن کامل یادداشت الیاس حضرتی، قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی که در روزنامه اعتماد منتشر شده، در ادامه آمده است:

نامه استيضاح دكتر محمد‌جواد ظريف با ۲۴ امضا به هيات رييسه مجلس ارايه شده است و به اين ترتيب دكتر ظريف اولين وزير خارجه‌اي است كه در دوران تصدي خود استيضاح مي‌شود. اما اين تنها صفت «اوليني» نيست كه مي‌توان به او نسبت داد. او را مي‌توان اولين وزير امور خارجه‌اي دانست كه تمام ويژگي‌هاي حرفه‌اي سمتش را به كمال دارا بوده و از دوران جواني با تسلط بر امور بين‌المللي همواره از منافع كشورش دفاع كرده است. او اولين وزير خارجه‌اي هم هست كه مقامات غربي به وضوح به هراس خود از او اعتراف كرده‌اند. او نخستين وزير خارجه‌اي است كه پيوند تاريخي اروپا و امريكا در دشمني با ملت ايران را از هم گسست و به همدستي آنها در پرونده هسته‌اي ايران پايان داد.

درست در زمانه‌اي كه با حمايت‌هاي عبري و عربي و غربي هجمه‌اي رسانه‌اي عليه ايران ترتيب داده‌اند تا اين كشور قرباني تروريسم را باني تروريسم معرفي كنند در ايران وزير خارجه‌اي بر سر كار بوده كه به تنهايي بساط آنها را به هم زده و با طرح چند پرسش تمام معادلات آنها را عوض كرده است. حالا كه رسانه‌هايي با پول سعودي به زبان فارسي شبانه روز عليه منافع ملي ما برنامه مي‌سازند و پخش مي‌كنند وزير خارجه‌اي هست كه با زبان انگليسي تمام جهان را مخاطب قرار دهد و بپرسد ما از كدام تروريست در خاورميانه دفاع كرديم؟ از داعش؟ النصره؟ القاعده؟ ما كه وقتي همه پشت سر صدام ايستاده بوديد با او جنگيديم حالا چگونه در جايگاه متهم بايستيم؟ ظريف از جمله معدود سياستمداراني است كه بي‌ادعا خدمت كرده است.

وقتي بايد در مقابل شش قدرت جهاني مي‌ايستاد عده‌اي در داخل و در زمين خودي تيرهاي تهمت و افترا به سمتش روانه كردند اما او مقاومت كرد و ايستاد و نشان داد منافع ملي بسي ارزشمندتر از دسته‌بندي‌هاي داخلي و جناحي است. ظريف يك ديپلمات حرفه‌اي است كه به درستي درك كرده است وزير خارجه كشوري مانند ايران بودن يعني چه. او خيلي پيش از روي كار آمدن دولت اعتدال در مسير اعتدال حركت كرده است و هميشه به همين دليل خشم و غضب تندروهاي دو جناح را به جان خريده است. او با چنان تسلط و تبحري در ميادين بين‌المللي ظاهر شده كه هر ايراني وطن دوستي به ايراني بودن خودش افتخار كند.

او انقلابي‌گري را در درشتگويي نمي‌داند با منطق و برهان افكار عمومي جهان را مخاطب خود قرار مي‌دهد و با ذكر دقيق آنچه در اين چهار دهه بر ما رفته اثبات كرده است كه ايران در منطقه خاورميانه به دنبال ماجراجويي نيست بلكه از حق خود دفاع مي‌كند. در بي‌خبري محض آنها كه با بودجه بيت‌المال بايد در مقابل هجمه رسانه‌هاي دشمن بايستند يك‌تنه رشته‌هاي آنها را پنبه كرده است. حالا قرار است وزيري با چنين صفاتي به مجلس بيايد. براي اينكه نمايند‌گان مجلس به نمايندگي از مردم ايران مدال افتخار بر گردن او بياويزند؟ نه، براي اينكه استيضاح شود. براي اينكه از او بخواهند تا بابت خدماتي كه كرده است جواب پس بدهد.

در درجه اول بايد از اين ۲۴ نماينده عزيزي كه نامه استيضاح ظريف را امضا كرده‌اند تشكر كنيم چرا كه با اين كار خود به وضوح نشان دادند چقدر مي‌توان در آسيب زدن به سرمايه‌هاي يك كشور سخاوتمند بود. نه‌تنها مي‌شود خدمات يك سياستمدار را فراموش كرد بلكه حتي اين مكان وجود دارد كه نقاط قوت او را نقطه ضعف نشان داد. با اين همه اين همكاران عزير نگذاشتند تا گرد فراموشي بر خدمات ظريف بنشيند و با اين كار خود فرصتي ايجاد كرده‌اند تا تمام مرارت‌هايي كه او در اين چند سال تحمل كرده از تريبون مجلس به مردم يادآوري كنيم.

اميدوارم بتوانم به عنوان مردمي كه با اميد به من راي دادند در جلسه استيضاح از آقاي ظريف دفاع كنم تا هم به راي‌دهندگان خود بگويم كه ما قدر مردان رزم را مي‌شناسيم، هم به نسل آينده نشان دهم در زمانه‌اي كه عده‌اي در كار نااميد كردن مردم و بي‌قدر كردن گوهرهاي قيمتي اين سرزمين بودند صدايي در مجلس بود كه بگويد اين رسمش نيست كه در خانه ملت روي سرداري كه در ميدان‌هاي نبرد با دشمن يك تنه ايستاده تيغ بكشيم.

*قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی

  • نویسنده : الیاس حضرتی*