قائم مقام حزب اعتمادملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل هیئت ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی کشور باید […]

قائم مقام حزب اعتمادملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل هیئت ویژه بررسی مشکلات اقتصادی کشور در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، الیاس حضرتی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی کشور باید در مجلس اقدام عاجل و عملیاتی صورت گیرد و در همین رابطه بنده پیشنهاد دادم و بر اساس آن یک هسته فعال، با انگیزه و پا به کار تشکیل شده است و تا به موجب آن وقت بیشتری برای بررسی مشکلات کشور و ارائه راهکارهایی در این زمینه، در مجلس اختصاص دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این هیأت ویژه چهار موضوع و گره های اساسی کشور از جمله نقدینگی، مشکلات بانک ها و مسائل ارزی و موضوعات اشتغال و مراکز تولیدی و موانع تولید را در دستور کار خود دارد.

حضرتی ادامه داد: از طریق این هیأت به صورت تخصصی موارد مذکور پرداخته خواهد شد.

 

پایان پیام