مهاجری گفت: با توجه به شباهت‌هایی که دریاچه ارومیه با زاینده رود دارد می‌توانیم نسبت به انتقال تجربیات به این دریاچه مبادرت ورزیم و اقدامات لازم جهت نجات این دریاچه را انجام دهیم. شهروز مهاجری رئیس بخش همکاریهای ایران در موسسه آب آلمان با اشاره به اینکه آلمان می‌تواند در بخش مدیریت منابع آب، مدیریت […]

مهاجری گفت: با توجه به شباهت‌هایی که دریاچه ارومیه با زاینده رود دارد می‌توانیم نسبت به انتقال تجربیات به این دریاچه مبادرت ورزیم و اقدامات لازم جهت نجات این دریاچه را انجام دهیم.

شهروز مهاجری رئیس بخش همکاریهای ایران در موسسه آب آلمان با اشاره به اینکه آلمان می‌تواند در بخش مدیریت منابع آب، مدیریت آبهای زیرزمینی و سطحی تجارب خود را در اختیار ایران قرار دهد، گفت: این کشور در این بخش‌ها تجارب زیادی در سطح ملی و بین المللی دارد و انتقال تجربه و دانش چیزی است که در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد و وزارتخانه‌های دنیا اشتیاق دارند که ورود پیدا کنند لذا ایران نیز می‌تواند از این فرصت استفاده کند.

وی افزود: در حال حاضر بخش فاضلاب روستایی و شهری ایران مشکلات و کمبودهای زیادی دارد که می‌تواند برای رفع آن‌ها از تجربیات آلمان‌ها استفاده کند.

مهاجری با اشاره به امکان انتقال تجربه آلمان در رود راین جهت نجات زاینده رود، اظهار داشت: در زمان یکی شدن دو آلمان وضعیت فاضلاب آلمان شرقی اوضاع بدی داشت اما به کمک آلمان غربی به وضعیت ایده آلی رسید لذا ایران نیز می‌تواند از این تجربیات بهره ببرد.

وی با بیان اینکه ایران می‌تواند از تجربه رود راین جهت نجات زاینده رود استفاده کند، گفت: زمانی هیچ ماهی‌ای امکان شنا در رود راین را نداشت اما با بهره گیری از قدرت مدیریت مدیریت و تجهیزات بعد از ۱۵ سال توانست این رود را نجات دهد تا جایی که در حال حاضر می‌توان در آن شنا کرد.

مهاجری خاطر نشان کرد: هم اکنون در اصفهان مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود را بر عهده داریم و تمام هزنیه‌های این طرح را وزارت علوم آلمان پرداخت می‌کند و مشارکت عمومی، بخش‌های صنعت و استفاده از تکنولوژی را جلب کردیم تا بتوانیم با استفاده از تکنولوژی این رود را احیا کنیم.

این مقام مسئول در موسسه آب آلمان ادامه داد: اکنون ما در حال پیاده سازی مدیریت یکپارچه در زاینده رود هستیم تا بتوانیم این رود را نجات دهیم و همچنین با توجه به شباهت‌هایی که دریاچه ارومیه با زاینده رود دارد می‌توانیم نسبت به انتقال تجربیات به این دریاچه مبادرت ورزیم و اقدامات لازم جهت نجات این دریاچه را انجام دهیم.