در حال حاضر دشمن از ما انتظار دارد از نهادهای بین المللی دوری کنیم تا به انزوا برسیم و ما هم نباید با نپیوستن به FATF به آن اجازه دهیم که ساز جدیدی علیه مان کوک کند.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، محمد رضا خباز، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی،  در خصوص ضرورت پیوستن ایران به fatf گفت: در اجرای بندها و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ما تنها نیستیم و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان در حال اجرای تعهدات این گروه مالی هستند.

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که اگر ما به این گروه نپیوندیم چه مشکلاتی برای کشور ایجاد می شود، افزود: هیچ منتقدی به وضوح در مورد مشکلاتی که در صورت نپیوستن به FATF برای کشور ایجاد می شود سخن نمی گوید و کسی نمی گوید که در این صورت تمام مبادلات بانکی ما با خارج از کشور مسدود خواهد شد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی، با بیان اینکه اگر این امر صورت نگیرد ما حتی با کشورهای همراهمان هم نمی توانیم ارتباط بانکی داشته باشیم، یادآور شد: در این صورت دیگر کشورهایی که امروز با ایران مراودات تجاری دارند مراوداتشان را ادامه نخواهند داد زیرا ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: در این شرایط ما نباید به دست دشمنانمان بهانه بدهیم. آمریکایی که بدون بهانه و دلیل علیه ایران شایعه ایجاد می کند با این کار ما بهانه خوبی برای تاختن به ایران می یابد.

خباز ادامه داد: اگر ما به این گروه نپیوندیم آمریکا می تواند به جهان بگوید که گروهی که تمام کشورهای دنیا آن را قبول دارند مورد قبول ایران نیست پس مرکز پولشویی دنیا ایران است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب، با یادآوری اینکه اتهاماتی که آنریکا در مورد شرارت و تروریست بودن به ایران می زد در هیچ جای دنیا خریدار نداشت، تاکید کرد: اگر ما به توصیه های گروه ویژه اقدام مالی در مورد پیوستن به کنوانسیون های مبارزه با تروریسم و پولشویی عمل نکنیم اتهامات آمریکا علیه ایران خریدار خواهد داشت و کشورهای دیگر هم به استناد این اظهارات آمریکا روابط خودشان با ایران را قطع خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در شرایط امروز که ما مطالعاتمان را به راحتی نمی توانیم به کشور وارد کنیم عقل سلیم اجازه نمی دهد که مشکل جدیدی به مشکلات فعلی بیافزائیم.

این فعال سیاسی با تاکید بر این نکته که ما نباید کاری کنیم که دشمن شاد شود، عنوان کرد: در حال حاضر دشمن از ما انتظار دارد از نهادهای بین المللی دوری کنیم تا به انزوا برسیم و ما هم نباید با نپیوستن به FATF به آن اجازه دهیم که ساز جدیدی علیه مان کوک کند.

پایان پیام

  • منبع خبر : خبرگزاری شبستان