اعتماد ملی: بیش از هشتاد تشکل دانشجویی در سراسر کشور با انتشار بیانیه ای به رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. به گزارش اعتماد ملی در این بیانیه آمده است : «کسانی که سعی می‌کنند با محدود کردن دایره ‌اثرگذاری مردم در سرنوشت خویش وکاهش عیار جمهوریت نظام، از ارایه‌ی […]

اعتماد ملی: بیش از هشتاد تشکل دانشجویی در سراسر کشور با انتشار بیانیه ای به رد صلاحیت های گسترده در انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند.

به گزارش اعتماد ملی در این بیانیه آمده است : «کسانی که سعی می‌کنند با محدود کردن دایره ‌اثرگذاری مردم در سرنوشت خویش وکاهش عیار جمهوریت نظام، از ارایه‌ی چهره مردم سالارانه از اسلام در زمانه‌ی حاکمیت تکفیرو خشونت به نام اسلام، ممانعت کنند، ناخواسته نقش دوستان نادان انقلاب را بازی می‌کنند»

 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اعدلوا هو أقرب للتقوى

با پیروزی گفتمان اعتدال در انتخابات گذشته، این انتظار ایجاد شد که رویه‌ی اعتدالی منحصر در قوه‌ی مجریه نمانده و بر جامعه و دیگر نهادهای حاکمیتی هم سایه افکند؛ لکن گویی برخی گوش به این خواست عمومی نداده و همچنان بر طبل افراط می‌کوبند.

در شرایطی که خبر اجرای برجام کام مردم را شیرین کرده بود، با خبر رد صلاحیت‌های گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی،موجی از تأسف و ناخشنودی در میان آحاد ملت ایجاد شد. شورای محترم نگهبان می‌بایست با عدالت و بی‌طرفی و بدون در نظر گرفتن مواضع سیاسی کاندیداها و در عین حال با لحاظ فراهم شدن زمینه‌ی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، در رسیدگی به صلاحیت‌ها اقدام می‌کرد. آیا از عدم تأیید صلاحیت قریب به ۶۰ درصد از مجموع کاندیداها و همچنین  ۹۹ درصد کاندیداهای یک جریان سیاسی چنین عدالت و ملاحظه‌ای استنباط می‌شود؟!عجیب‌تر از همه این که درصد بالایی از کاندیداها مشمول عنوان «عدم احراز صلاحیت» هستند! تشخیص وجود یا عدم شرایط قانونی در مورد کاندیداها وظیفه‌ی شورای محترم نگهبان است؛ پذیرفته نیست که این شورا وضعیت تعداد بالایی از کاندیداها را مبهم اعلام کند و نتیجه‌ی رد صلاحیت را بر آن بار کند. گناه این افراد چیست که باید تاوان ناتوانی شورای نگهبان در تعیین وضعیت کاندیداها را بدهند.

این شیوه‌ی رد صلاحیت با سخنان و مواضع بنیانگذار انقلاب نیز فاصله‌ی زیادی دارد. این سخن ایشان است که می‌فرماید: «مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته‌ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند». نمی‌شود تنها به یک طیف سیاسی خاص اجازه حضور در انتخابات داد و در عین حال انتظار مشارکت حداکثری داشت. مجلسی که از دل چنین انتخاباتی بیرون آید، مجلسی برآمده از رأی اقلیت خواهد بود و چنین نهادی را نمی‌توان عصاره‌ی فضایل ملت و در رأس امور دانست. مجلسی که برآمده از رأی اکثریت مردم نباشد، از فلسفه وجودی خود دور خواهد افتاد و مطالبات حداکثری مردم را دنبال نخواهد کرد. نیز از مجلسی که برگزیده اقلیت جریانات سیاسی کشور  باشد، نمی‌توان انتظار ترجیح منافع ملی بر منافع گروهی را داشت.

کسانی که سعی می‌کنند با محدود کردن دایره ‌اثرگذاری مردم در سرنوشت خویش وکاهش عیار جمهوری ت نظام، از ارایه‌ی چهره مردم سالارانه ازاسلام در زمانه‌ی حاکمیت تکفیرو خشونت به نام اسلام، ممانعت کنند، ناخواسته نقش دوستان نادان انقلاب را بازی می‌کنند. رجوع به نظرات تئوریسین‌های انقلاب، بزرگانی چون شهیدان مطهری و بهشتی، مهندس بازرگان و آیت‌الله منتظری و حتی متن مذاکرات خبرگان قانون اساسی نشان می‌دهد چه جریان خطرناکیآگاهانه یا غیر آگاهانه هدم آرمان‌های انقلاب را پیش می‌برد.

در چنین شرایطی که نیاز به نشاط اجتماعی، اتحاد و وحدت ملی برای غلبه بر مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی و منطقه‌ای که به نزدیکی مرز هایمان رسیده اند بیش از هر زمانی احساس می شود، از همه‌ی مسئولین و دلسوزان انقلاب اسلامی مستدعی است که در جهت تغییر شرایط به وجود آمده و احقاق حق مردم و کاندیداهای تأیید صلاحیت نشده همت گمارند. از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان نیز انتظار می‌رود که با لحاظ خواست عمومی ایجاد شده با تجدید نظر در مواردی که تضییع حقی از کاندیداها صورت گرفته، موجبات رضایت حداکثری مردم را فراهم آورند. گرفتن حق انتخاب قانونی مردم شرعاً، قانوناً و اخلاقاً مذموم است.

بیش از همه از ریاست محترم جمهور به عنوان منتخب ملت و مجری قانون اساسی انتظار می‌رود با استفاده از تمامی اختیارات موجود اجازه ندهد امید ایجاد شده در دل مردم ناامید شود. بر ایشان است که نگذارد نهادی که می‌بایست به عنوان چشمی ناظر صحت جریان انتخابات را رصد می‌‌کرد، به مثابه دستی بلند در آرایش صحنه انتخابات بازیگری کند.

شاید برخی از جریانات افراطی که گویی دائم در تلاشند تا به مردم القا کنند که با آمدن دولت جدید، تغییری اتفاق نیفتاده و در بر همان پاشنه‌ی سابق می‌چرخد، با استقبال از فضای ایجاد شده در خیالناامیدی جامعه باشند! اما زنهار که این خیال باطل رنگ واقعیت بگیرد و شعله‌های امید در سینه‌های ما خاموش شود. مخالفت جریانی درکشور با مشارکت وحضور همه‌ی سلایق در رقابت‌ های سیاسی منجر به یأس از گام برداشتن در مسیر تقویت جمهوریت واحقاق منافع ملی ازطریق صندوق‌های رأی نخواهدشد.

در آخر خطاب به ملت خاصه جامعه‌ی دانشجویی باید گفت:

زكار بسته مينديش ودل شكسته مداركه آب چشمه‌ی حيوان درون تاريكي است

 

 

 • انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس
 • انجمن اسلامی دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه شهید بهشتی
 • انجمناسلامیدانشجویانترقی‌خواهدانشگاهصنعتی امیرکبیر (پلیتکنیکتهران)
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلامهطباطباییتهران
 • انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
 • مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 • انجمناسلامیآرماندانشجویاندانشگاهعلموصنعت
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهصنعتیسهندتبریز
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیتبریز
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهشهید مدنیتبریز
 • انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاههنراصفهان
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام(ره) دانشگاهاصفهان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیاصفهان
 • انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاه صنعتیاصفهان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهکاشان
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام (ره)دانشگاهیزد
 • تشکلتوسعهواعتدالدانشجویاندانشگاهیزد
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیشیراز
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهصنعتیشیراز
 • انجمناسلامیامیددانشجویاندانشگاهعلومپزشکیشیراز
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهباهنرشیراز
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهاستهبان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهفسا
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیفسا
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام (ره)دانشگاه علومپزشگیجهرم
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیمشهد
 • انجمناسلامیدانشجویاننواندیشدانشگاهفردوسیمشهد
 • مجمعاسلامیدانشجویاندانشگاهحکیمسبزواری
 • انجمنفرهنگوسیاستدانشجویاندانشگاهبیرجند
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهصنعتیبیرجند
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیبیرجند
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهبجنورد
 • انجمناسلامیدانشجویانموسسه‌یآموزشعالیدانشگاهاشراقبجنورد
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاه صنعتیارومیه
 • انجمندانشجویانایراناسلامیدانشگاهارومیه
 • مجمعاسلامیدانشجویاندانشگاهشهیدباهنرکرمان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیکرمان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهولیعصررفسنجان
 • انجمناسلامیدانشجویانعدالت‌گرادانشگاهرازیکرمانشاه
 • انجمناسلامیدانشجویانترقی‌خواهدانشگاهعلومپزشکیهمدان
 • انجمناسلامیدانشجویانمعتدلدانشگاهبوعلیهمدان
 • انجمناسلامیامیددانشجویاندانشگاهمحققاردبیلیاردبیل
 • مجمعاسلامیدانشجویاندانشگاهسمنان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهدامغان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیسمنان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیشاهرود
 • مجمعاسلامیدانشجویاندانشگاهایلام
 • مجمعدانشجویانپیروخطامام (ره)دانشگاهایلام
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیایلام
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهقم
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاه صنعتیقم
 • انجمننسلنودانشگاهقم ( برادران)
 • انجمننسلنودانشگاهقم ( خواهران)
 • انجمناسلامیاعتدالدانشگاهعلومپزشکیقم
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام (ره)دانشگاه شهیدچمراناهواز
 • انجمناسلامیدانشجوییدانشگاه شهید چمراناهواز
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام(ره) دانشگاهعلومپزشکیجندیشاپوراهواز
 • تشکلاسلامیفرارودانشگاه صنعتیجندیشاپوردزفول
 • انجمناسلامیدانشکدههایپرستاریوماماییقزوین
 • انجمناسلامیدانشکدههایبهداشتوپیراپزشکیقزوین
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهگلستان
 • انجمناسلامیدانشجویانکشاورزیومنابعطبیعیگرگان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهصنعتیاراک
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهاراک
 • تشکلاسلامیرویشدانشگاهصنعتیاراک
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهخلیجفارسبوشهر
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام (ره)دانشگاهسیستانوبلوچستان
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام (ره)دانشگاهعلومپزشکیزاهدان
 • تشکلوحدتاسلامیدانشگاهعلومپزشکییاسوج
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام(ره) دانشگاهیاسوج
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام(ره) علومپزشکییاسوج
 • انجمناسلامیدانشجویانکشاورزیومنابعطبیعیدانشگاهساری
 • انجمنایراناسلامیدانشجویاندانشگاهمازندران
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاههرمزگان
 • انجمناسلامیدانشجویانپیروخطامام(ره) دانشگاهزنجان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیلرستان
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهلرستان
 • جمعیتاسلامیدانشجویاندانشگاهشهرکرد
 • انجمناسلامیدانشجویاندانشگاهکردستان