اعتماد ملی: شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی در پیامی، درگذشت مادرگرامی، جناب آقای مهدی افتخاری، کاندیدا منتخب فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی را به او تسلیت گفت. به گزارش اعتماد ملی، در این پیام آمده است: جناب اقای مهدی افتخاری، کاندیدا منتخب مردم شریف فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درگذشت مادر […]

اعتماد ملی: شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی در پیامی، درگذشت مادرگرامی، جناب آقای مهدی افتخاری، کاندیدا منتخب فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی را به او تسلیت گفت.
به گزارش اعتماد ملی، در این پیام آمده است:
جناب اقای مهدی افتخاری، کاندیدا منتخب مردم شریف فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درگذشت مادر گرامیتان موجب تاثر شد. به این وسیله در گذشت مادر گرامیتان را تسلیت گفته و از خداوند منان برای شما صبر و برای ایشان مغفرت و امرزش طلب می کنیم.

شاخه جوانان حزب اعتماد ملی