جواد لاریجانی گفت: ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که به اندازه اعدام‌ها از جرایم جلوگیری نمی‌شود؛ بنابر این جای بازنگری دارد به گزارش اعتماد ملی به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)،  محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف در تهران در رابطه با نوع مجازات‌ها در […]

جواد لاریجانی گفت: ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که به اندازه اعدام‌ها از جرایم جلوگیری نمی‌شود؛ بنابر این جای بازنگری دارد

به گزارش اعتماد ملی به نقل از خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)،  محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف در تهران در رابطه با نوع مجازات‌ها در کشور ما که سوال یکی از حاضران جلسه بود، گفت:‌ مجازات اعدام در قوانین ما یکی از تعزیرات است، یعنی قوانینی که بر اساس مصلحت آن را وضع کردیم و مقداری از آن هم مربوط به حدود قصاص است، قصاص یک حق خصوصی است که اسلام گرایش به بخشش در قصاص دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: ۹۳ درصد اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است. به نظرم ریاست قوه قضائیه به این نتیجه رسیده است که به اندازه اعدام‌ها از جرایم جلوگیری نمی‌شود. بنابر این جای بازنگری دارد.