الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس با تاکید بر این موضوع که وظیفه نماینده خادمی ملت است گفت: از آقای محمدباسط درازهی نماینده سراوان خواستم تا فردا با هماهنگی مسولان مربوطه در محل گمرک حاضر شده و از کارمندان شریف گمرک عذرخواهی کند.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی که حول عملکرد نماینده سراوان در گمرک به‌وجود آمده است در توییتی اعلام کرد که از او خواسته تا به گمرک برود و از کارمندان این سازمان عذرخواهی کند.

با پیگیری مسئله‌ای که هفته گذشته در گمرک رخ داد، از آقای محمدباسط درازهی نماینده سراوان خواستم تا فردا با هماهنگی مسولان مربوطه در محل گمرک حاضر شده و از کارمندان شریف گمرک عذرخواهی کند.

او در ادامه این توییت تاکید کرده است: وظیفه نماینده مجلس خادمی ملت است ،نه بیشتر.

 

 

حضرتی - نماینده سراوان