اعتماد ملی: مراسم رونمایی از کتاب «بازیگران و بازیگردانان مجلس» ظهر امروز در موسسه اطلاعات برگزار شد. در این مراسم، فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس و همسر مهدی کروبی نیز حضور داشت. به گزارش اعتماد ملی، فاطمه کروبی، هادی غفاری، غفوری فرد، محمدجواد حق‌شناس، طباطبایی، علی مطهری، الهه کولایی، لاله افتخاری، مرتضی الویری، یحیوی، لطف‌الله […]

اعتماد ملی: مراسم رونمایی از کتاب «بازیگران و بازیگردانان مجلس» ظهر امروز در موسسه اطلاعات برگزار شد. در این مراسم، فاطمه کروبی، نماینده سابق مجلس و همسر مهدی کروبی نیز حضور داشت.
به گزارش اعتماد ملی، فاطمه کروبی، هادی غفاری، غفوری فرد، محمدجواد حق‌شناس، طباطبایی، علی مطهری، الهه کولایی، لاله افتخاری، مرتضی الویری، یحیوی، لطف‌الله میثمی، طید مهدی طباطبایی و محمود دعایی با حضور در موسسه اطلاعات، کتاب «بازیگران و بازیگردانان مجلس» را رونمایی کردند.
این کتاب ازسوی نشر صمدیه منتشر شده است.