عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در نشستی به بررسی مسئولیت احزاب در وضعیت سیاسی اجتماعی فعلی می‌پردازد. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، محمدجواد حق شناس به دعوت دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی در نشست تخصصی با عنوان ” مسئولیت احزاب در وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی” سخنرانی خواهد کرد. در این نشست، علاوه بر […]

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در نشستی به بررسی مسئولیت احزاب در وضعیت سیاسی اجتماعی فعلی می‌پردازد.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، محمدجواد حق شناس به دعوت دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی در نشست تخصصی با عنوان ” مسئولیت احزاب در وضعیت سیاسی و اجتماعی کنونی” سخنرانی خواهد کرد.

در این نشست، علاوه بر حق شناس، احمد نقیب زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نیز حضور داشته به سخنرانی خواهد پرداخت.

این نشست، در ساعت ۱۸ چهارشنبه چهارم مهرماه در خیابان خواجه عبدالله انصاری، کوچه چهاردهم، کوچه زروان پلاک ۱۴ برگزار می شود که مشروح آن منتشر خواهد شد.

پایان پیام