يكي از اين موارد راي ديوانعالي كشور درباره نقض حكم مجرميت روزنامه اعتماد ملي در پرونده كهريزك است كه آن را مي‌توان حكم نقض مجرميت روزنامه نوشت اما حكم تبرئه دبيركل حزب خواند.

نزديك به ۹ سال است كه از اتفاقات انتخابات ۸۸ مي‌گذرد اما هنوز ماجراهايي كه در آن سال رخ داد ادامه دارد و گاهي صحبتي يا خبري باب جديدي از آن اتفاقات را باز مي‌كند و جلوه‌اي ديگر از آنچه ۹ سال پيش رخ داد، نشان مي‌دهد. يكي از اين موارد راي ديوانعالي كشور درباره نقض حكم مجرميت روزنامه اعتماد ملي در پرونده كهريزك است كه آن را مي‌توان حكم نقض مجرميت روزنامه نوشت اما حكم تبرئه دبيركل حزب خواند.

در اين راستا بهتر است بار ديگر نگاهي به عقب بيندازيم تا ببينيم چرا اين حكمي كه امروز نقض مي‌شود روز گذشته صادر شد؟ ماجرا پس از اتفاقات بازداشتگاه كهريزك شروع شد. در سال ۸۸ بعد از انتشار نامه آقاي مهدي كروبي خطاب به مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و بازگو كردن اعتراضات نسبت به تخلفاتي كه در بازداشتگاه صورت گرفته بود، دادستان وقت يعني «سعيد مرتضوي» اقدام به توقيف روزنامه اعتماد ملي كرد. از آن زمان پرونده روزنامه اعتماد ملي در دادگاه مطرح بود و نهايتا پس از ۹ سال ديوانعالي به تبرئه اين روزنامه راي داد و اين نشان مي‌دهد نامه‌اي كه در آن مقطع دبيركل حزب اعتماد ملي (مهدي كروبي) به دبير وقت مجمع تشخيص مصلحت نظام (آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني) درباره آزار و اذيت بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه كهريزك، نوشته بود صحت داشت.

هر چند از ابتدا هم در دستگاه قضايي محرز بود كه اتفاقات بازداشتگاه كهريزك اتفاقاتي واقعي است و درنتيجه تخلفات صورت گرفته در اين بازداشتگاه سه نفر كشته شدند و اين موضوع بر كسي پوشيده نبود، اما متاسفانه روند بررسي اين پرونده بسيار طولاني شد و پس از ۸ سال دادگاه به اين نتيجه رسيد كه روزنامه اعتماد ملي يا بهتر بگويم دبيركل حزب تنها از حقايق سخن گفته و درنتيجه حكم بي‌گناهي دبيركل حزب اعتماد ملي صادر مي‌شود. متاسفانه برخي جريانات تندرو اقدام مهدي كروبي كه در آن مقطع تنها خواستار رسيدگي به وضعيت بازداشت‌شدگان بود را برنتافتند و به جاي آنكه واقعيت را بپذيرند تهمت و افتراهايي نسبت به ايشان روا داشتند و اين مساله منجر به توقيف روزنامه شد.

نكته خوشبينانه اين موضوع آن است كه با گذشت نزديك به ۹ سال از اتفاقات ۸۸ و از آنجا كه ادامه حصر هزينه‌ها را نيز اضافه مي‌كند، اميدواريم باتوجه به شرايط كنوني كه حكم برائت هم صادر شده است بدون بهانه‌تراشي حصر مهدي كروبي، ميرحسين موسوي و خانم زهرا رهنورد پايان پذيرد.

 

سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی*

  • نویسنده : اسماعیل گرامی‌مقدم*
  • منبع خبر : روزنامه اعتماد