اعتماد ملی: خانواده مهدی کروبی در آستانه دو انتخابات مهم و تاریخی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، با صدور نامه ای خطاب به ملت ایران، از آنها خواستند تا در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت کنند. در صورت حضور پرشور حامیان جریان اصلاحات در هر دو انتخابات، احتمال عدم راه یابی نیروهای تندرو به […]

اعتماد ملی: خانواده مهدی کروبی در آستانه دو انتخابات مهم و تاریخی مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، با صدور نامه ای خطاب به ملت ایران، از آنها خواستند تا در انتخابات هفتم اسفند ماه شرکت کنند.
در صورت حضور پرشور حامیان جریان اصلاحات در هر دو انتخابات، احتمال عدم راه یابی نیروهای تندرو به این دو مجلس جدی است.

خانواده مهدی کروبی رییس پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه خود تاکید کرده اند که «می توان با پیگیری های مستمر، منتخب های مان را متعهد به پیگیری مطالبات به حق جامعه کرد.»

به گزارش اعتماد ملی، در بخش هایی از این نامه با انتقاد از روند شورای نگهبان در زیر سوال بردن جمهوریت نظام آمده است:

مردم شریف ایران

در چنین شرایطی تعداد بسیاری از چهره های ارزشمند کشور از شرکت در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی محروم شدند که از آنجمله می توان به رد صلاحیت دانشمند فاضل آقای محمد جواد حجتی کرمانی عالم مبارز و زجر کشیده دوران مبارزه که نزدیک به ۱۰ سال زندان در کارنامه انقلابی اش دارد، اشاره کرد.

از مردم بریده گان می دانند که دوام و بقای آنان بر ارکان قدرت تنها در سایه حذف و ناامید کردن مردم از مشارکت در حق تعین سرنوشت شان امکان پذیر است. معترفیم که رقابتی نامتعارف بر گروه های اصلاح طلب و تحول خواه تحمیل شده و حق مردم بسیار محدود گردیده اما نباید بخاطر کاستی و سختی ها در زمین آلودگان به قدرت و ثروت همانانی که کشور را به لبه پرتگاه برده بودند و عزیزان مان را به جرم آزاد اندیشی در بند کردند، بازی کرد. بیائید طرحی نو دراندازیم و در آستانه سال نو با حضور گسترده خود در هفتم اسفند ماه گامی مهم در جهت حذف مخالفان جمهوریت نظام برداریم و دو مجلس را تا آنجا که امکان دارد خانه تکانی کنیم. آری میتوان با پیگیری های مستمر منتخب های مان را متعهد به پیگیری مطالبات به حق جامعه کرد.

در پایان لازم می دانیم از علی مطهری نماینده شجاع تهران که در چند سال گذشته علیرغم فشارها لاینقطع از حقوق و آزادی های سیاسی مردم و عزیزان دربند دفاع کرده، تشکر و قدر دانی کنیم.

خانواده مهدی کروبی
یکم اسفند ماه ۱۳۹۴