محمد رئوف قادری، رییس دفتر اجتماعی حزب اعتمادملی و «رییس هیات مدیره مرکز کفتمان صلح برای همه» با دعوت دبیرخانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ژنو سفر کرد و در اجلاس مجمع اقلیت‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور یافت.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، با دعوت دبیرخانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محمدرئوف قادری، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی و رئیس هیئت‌مدیره انجمن مرکز گفتمان‌صلح برای همه جبرای شرکت در اجلاس مجمع اقلیت‌های حقوق بشر سازمان ملل وارد «ژنو» مقر سازمان ملل متحد در «سوئیس» شد.

این نشست با موضوع بی تابعیتی توسط مجمع اقلیتهای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برگزار شده و مهمانان آن  از سازمان های مردم نهاد و شخصیت‌های فعال در حوزه هستند. محمدرئوف قادری نیز در این نشست در مورد تاثیر «تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر پدیده‌ مهاجرت، اقلیت ‌سازی و بی تابعیتی» به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

 

 

آشنایی بیشتر با محمدرئوف قادری (کلیک کنید)

پایان پیام