دتکر سیدرضا نوروز زاده، رییس دفتر اقتصادی حزب اعتمادملی تاکید کرد که به ثمر رسیدن کسب و کارهای نوپا نیاز به توجه جدی دولت دارد.

به گزارش خبرنگار سایت رسمی حزب اعتمادملی، دکتر سیدرضا نوروززاده، رئیس دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی و نماینده ادوار مجلس در نخستین جلسه از سلسله نشست های اقتصادی حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۳۹۸ با ضعف های جدی مواجه است گفت: هنگامی که ردیف بودجه ای افزایش پیدا می کند، باید تأثیرات کلان آن بر کل بودجه مورد بررسی قرار گیرید اما در بودجه ۹۸ این موضوع دیده نمی شود و هر فرد و سازمانی به سهم خود در تلاش است تا ردیف بودجه مد نظر خود را افزایش دهد که این موضوع سبب شده تا اشکالات جدی در بودجه ۱۳۹۸ دیده شود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی درباره نقش کسب و کارهای نوپا در توسعه کشور نیز گفت: دولت وظیفه تسهیل فعالیت های کسب و کارهای نوپا را بر عهده دارد تا از این طریق این کسب و کارهای نوپا بتوانند توسعه پیدا کنند و به سودآوری مناسبی دست پیدا کنند. تسهیل این مسیر باید با سیاست گذاری های کلان و ارائه تسهیلات مناسب به کسب و کارها امکان پذیر صورد پذیرد. در حال حاضر پتانسیل های مناسبی در این حوزه وجود دارد اما به ثمر رسیدن این کسب و کارها نیاز به توجه جدی دولت مردان دارد.

پایان پیام