اعتماد ملی:  تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی صبح امروز با حضور در منزل اسماعیل گرامی با او دیدار کردند. به گزارش اعتماد ملی، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، که از نیمه شب ۲۶ تیر ۱۳۹۴ در بدو ورود به کشور در فرودگاه امام خمینی تهران در بازداشت بود، روز گذشته […]

اعتماد ملی:  تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی صبح امروز با حضور در منزل اسماعیل گرامی با او دیدار کردند.

به گزارش اعتماد ملی، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، که از نیمه شب ۲۶ تیر ۱۳۹۴ در بدو ورود به کشور در فرودگاه امام خمینی تهران در بازداشت بود، روز گذشته با قید وثیقه آزاد شد.

 

photo_2015-10-21_11-26-51photo_2015-10-21_11-27-02