اعتماد ملی: رد پای دولت احمدی‌نژاد هنوز در بسیاری از انتصاب‌ها و استانداری‌ها دیده می‌شود و احمدی‌نژادی‌ها همچنان در مناصب کلیدی حضور دارند. دیروز ابوذر مهدی نخعی فرماندار سابق جاسک در دولت محمود احمدی‌نژاد با حکم استاندار هرمزگان، به فرمانداری میناب منصوب شد. به گزارش اعتماد ملی، به دنبال این انتصاب، شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان میناب […]

اعتماد ملی: رد پای دولت احمدی‌نژاد هنوز در بسیاری از انتصاب‌ها و استانداری‌ها دیده می‌شود و احمدی‌نژادی‌ها همچنان در مناصب کلیدی حضور دارند. دیروز ابوذر مهدی نخعی فرماندار سابق جاسک در دولت محمود احمدی‌نژاد با حکم استاندار هرمزگان، به فرمانداری میناب منصوب شد.

به گزارش اعتماد ملی، به دنبال این انتصاب، شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان میناب بعد از جلسه عصر دیروز با خودداری از حمایت از فرماندار انتصابی و انتقاد از انتصاب‌های بدون مشورت و به حساب نیاوردن نظرات بزرگان اصلاحات، تمامی اعضا به نشانه اعتراض در جلسه تودیع و معارفه شرکت نکرده و عواقب این انتصاب را متوجه دست اندار‌کاران آن دانستند.

انتصاب‌های غیرمتعارف در حالی در هرمزگان جریان دارد که گفته می‌شود مقتدایی، استاندار اصلاح‌طلب و پرتوان خوزستان، ازسوی وزارت کشور برکنار شده و معاون سیاسی او به عنوان سرپرست استانداری خوزستان منصوب شده است.