حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در مراسم عزاداری روز عاشورا در کنار فعالان محیط زیست اقدام به جمع جمع‌آوری داوطلبانه زباله‌ها در خیابان رودکی تهران کرد.

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در مراسم عزاداری روز عاشورا در کنار فعالان محیط زیست اقدام به جمع جمع‌آوری داوطلبانه زباله‌ها در خیابان رودکی تهران کرد.

حجت نظری

WhatsApp Image 2018-09-20 at 6.57.51 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 6.57.52 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.48.25 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.48.26 PM(1) WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.48.26 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.48.27 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.55.29 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.55.31 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.55.32 PM WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.55.33 PM(1) WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.55.34 PM(2) WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.55.34 PM(1) WhatsApp Image 2018-09-20 at 7.55.34 PM