اعتماد ملی : بنت جانستون سناتور آمریکایی و دیپلمات با سابقه این کشور دکتر روحانی را مردی با چهره ای آرام، مهربان و نیرومند توصیف کرد و گفت که وی درسایه همین ویژگی ها توانسته است یکی از معضلات بزرگ جهان را از میان بردارد و چهره مثبت و تازه ای را از ایران به جهانیان ارائه دهد.

اعتماد ملی : «بنت جانسون» سناتور سابق آمریکایی و یکی از دیپلمات های برجسته این کشور اظهارکرد: دکتر حسن روحانی در ۲ سال گذشته با چهره آرام و مهربان و در عین حال نیرومندی که از خود نشان داد توانست بازتاب تازه ای از توانمندی های سیاسی ایران در رسانه های آمریکا و عرصه سیاست جهانی بوجود بیاورد.
این دیپلمات آمریکایی افزود: تردیدی ندارد روحانی با همین خصلت ها و بخصوص در سایه پیروزی شگرفی که با حصول توافق هسته ای با قدرت های جهان بدست آورده، امسال در مجمع عمومی سازمان ملل با استقبال گرم و بی سابقه ای از سوی سران جهان روبه رو خواهد شد.
وی در ادامه افزود، باتوجه به این که برجام هم اکنون مورد تایید و حمایت سازمان ملل متحد قرار گرفته آنچه روحانی پس از این مرحله پیش رو دارد برطرف کردن موانع داخلی در جهت اجرای مفاد این توافقنامه خواهد بود.
به گفته جانستون، سفر امسال رییس جمهور ایران به نیویورک برخلاف سال های گذشته که بر انجام مذاکرات و برای به ثمر رساندن برجام متمرکز بود امسال با نوعی درخشش در محافل سیاسی توام است و موجب تحسین جامعه جهانی بوده و خواهد بود.
این سناتور آمریکایی تصریح کرد: با توجه به سرمایه گذاری های سنگینی که دولت روحانی برای حصول این توافق کرده تردیدی ندارد اجرای برجام با جدیت تمام از سوی مسئولان ایرانی دنبال خواهد شد و اجازه نخواهند داد با مانع و یا شکستی مواجه شود.
جانستون افزود: طبیعی است که پایبندی طرف ایرانی به مفاد این توافقنامه با معامله به مثل از سوی طرفین دیگر برجام روبه رو خواهد شد و آمریکا ملزم خواهد بود تا لغو تحریم های یکجانبه علیه ایران را به اجرا در بیاورد.
سناتور جانسون با اشاره به این که در هر دو کشور گروه هایی هستند که رویای اختلال و یا منحرف کردن این توافقنامه را در سر دارند، گفت، توافقنامه ای که مورد تایید وحمایت ۵ کشور دیگر جهان قرار گرفته و اجرای مفاد آن از سوی این کشورهای هم اکنون آغاز شده شکست ناپذیر خواهد بود.
به گفته این دیپلمات، گرچه در هر دو کشور گفته می شود که دامنه روابط و همکاری های میان دو کشور نباید از محدوده برنامه هسته ای ایران فراتر برود اما هر دو کشور آشکارا به این امر رسیده اند که بحران ها و مسائل دیگر منطقه گسترش دامنه همکاری ها و مناسبات میان آن ها را طلب می کند. وی پیش بینی کرد، اجرای درست و خالی از اشکال متن برجام زمینه مساعد تری برای گسترش همکاری های میان دو کشور فراهم خواهد کرد.