اعتماد ملی: رد صلاحیت ها نشاط سیاسی که در مراحل قبل و هنگام ثبت نام ها اتفاق افتاد را از جامعه میگیرد. گستردگی عدم احراز ها و رد صلاحیت ها نو است و این به نوعی امنیت روحی روانی جامعه را تهدید میکند و مشارکت مردمی را بسیار کم می کند. شهربانو امانی نماینده ادوار مجلس […]

اعتماد ملی: رد صلاحیت ها نشاط سیاسی که در مراحل قبل و هنگام ثبت نام ها اتفاق افتاد را از جامعه میگیرد. گستردگی عدم احراز ها و رد صلاحیت ها نو است و این به نوعی امنیت روحی روانی جامعه را تهدید میکند و مشارکت مردمی را بسیار کم می کند.

شهربانو امانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اعتماد ملی با تاکید بر جایگاه و نقش هاشمی رفسنجانی در دوره های حساس پس از انقلاب اسلامی،گفت: هاشمی همواره در انقلاب به عنوان شناسنامه انقلاب حضور داشته؛ ایشان در بزنگاه تاریخی آبرو و حیثیت خود را به میان می گذارند و به میدان می آیند تا از انقلاب و مردم دفاع کنند.

او گفت: وقتی هاشمی در آستانه انتخابات  محکم از کسی دفاع میکند برای تند شدن فضا نیست بلکه ایشان این احساس خطر را میکند  که کشور با یک جریان و وبا تک صدایی اداره نشده و نمی شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره آخرین سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ گفت: به عنوان شناسنامه و تابلو جمهور اسلامی ایشان فقط از شخص حسن خمینی حمایت نکردند ایشان وقتی از شاخص های یک کاندیدای توانمد و دارای شرایط کاندیداتوری خبرگان رهبری صحبت می کنند منظور تمام کسانی است که این حق از آنها سلب شده.

او ادامه داد: هاشمی نشان داده از هزینه ها نترسیده و نمی ترسد لذا وقتی با این گستردگی شورای نگهبان دست به رد صلاحیت می زند ایشان پا به میدان می گذارد و اعتراض می کند.

امانی گفت: رد صلاحیت های گسترده و حضور یک جریان با لیست نیروهای اصلی خود  نشاط سیاسی که در مراحل قبل و هنگام ثبت نام ها اتفاق افتاد را از جامعه میگیرد. گستردگی عدم احراز ها و رد صلاحیت ها نو است و این به نوعی امنیت روحی روانی جامعه را تهدید میکند و مشارکت مردمی را خدشه دار میکند.

باو تاکید کرد: برای ایجاد زمینه های حضور حداکثری مردم طبیعی است که باید جریان های مختلف بتوانند نیرو های خود را در آزمون رای مردم قرار دهند و همه می دانیم در شرایط کنونی مجلس نیاز به نیروهای قوی و کار آزموده دارد.