سخنگوی حزب اعتمادملی توضیحاتی را در مورد زمان فعالیت شورای مرکزی جدید حزب اعتمادملی ارائه کرد.

اسماعیل گرامی مقدم، در گفت وگو با سایت رسمی حزب اعتماد ملی، درباره ترکیب جدید شورای مرکزی و بازرسان حزب اعتمادملی گفت: ۳۰ نفر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی در دور جدید فعالیت از اعضای سابق شورای مرکزی هستند، پنج نفر از میان زنان رای آورده‌اند و از برداران اهل تسنن نیز ۶ نفر انتخاب شده اند.

وی درباره آمار جوانان حاضر در ترکیب جدید بازرسی و شورای مرکزی اعتمادملی نیز گفت: حدود ۱۰ نفر از اعضای شورای مرکزی که انتخاب شده‌اند از شاخه جوانان هستند که این نشان دهنده جوانگرایی در حزب اعتمادملی است.

 

سخنگوی حزب اعتمادملی افزود: با توجه به این تعداد آرا، ثابت شد که حزب اعتمادملی همچنان یک حزب کامل است و از اعضای باتجربه حزب در کنار زنان، اهل سنت، جوانان و…  تشکیل شده است.

 

به گفته گرامی مقدم، با تحلیل آرای مجمع عمومی حزب اعتمادملی از ترکیب آرا می‌توان چنین استنباط کرد که اعضای حزب اعتمادملی خواهان حفظ اعضای باتجربه هستند و علاوه بر این خواسته‌اند تا در حزب نوگرایی اتفاق بیفتد، به همین دلیل زنان و جوانان هم وارد شورای مرکزی حزب شده‌اند.

 

گرامی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه کنگره به خوبی برگزار شد، گفت: با توجه به نظارتی که اعضای کمیسیون ماده ۱۰ داشتند؛ این کنگره از بهترین کنگره‌های حزب اعتمادملی به حساب می‌آید.

 

سخنگوی حزب اعتمادملی درباره روند انتخاب دبیرکل، قائم مقام و سخنگوی این حزب نیز گفت: در اولین جلسه شورای مرکزی براساس اساسنامه باید ارکان حزب تعیین شوند و یکی از این ارکان دبیرکل است که با رأی مخفی انتخاب خواهد شد. سپس دبیرکل حزب، قائم مقام و سخنگو را با تایید شورای مرکزی انتخاب می‌کند. روسای کمیته‌ها و دفاتر و شاخه‌ها هم پس از آن انتخاب می‌شوند که این جلسه در اولین فرصت بزگزار خواهد شد.

پایان پیام