محمدرضا ابراهیمی، فعال سیاسی و عضو حزب اعتمادملی به نطق روزگذشته الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی پرداخته است است. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است: روز یکشنبه استیضاح وزیراقتصاد در دستورجلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگرفت، استیضاحی که […]

 

محمدرضا ابراهیمی، فعال سیاسی و عضو حزب اعتمادملی به نطق روزگذشته الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی پرداخته است است.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:

روز یکشنبه استیضاح وزیراقتصاد در دستورجلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرارگرفت، استیضاحی که نه استیضاح یک وزیر بلکه استیضاح رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم بود، رویکردی که از آغاز دولت دوازدهم مورد بحث و اعتراضات گوناگون قرار گرفت.
اما این استیضاح جنبه دیگری نیز پیدا کرد، الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی از عضویت در فراکسیون امید گذشت تا بتواند خارج از ضوابط و تشکیلات اصلاح طلبی سخن بگوید. حضرتی در نطقی تاریخی که از آن می توان نطق جریان ساز به جای نطق جریانی و جناحی نام برد در کنار مردم ایستاد.

او پیش از نطق با انتشار پیامی استعفای خود را از فراکسیون امید اعلام کرد، استعفایی که بعدتر مشخص شد دلیلش تصمیم فراکسیون امید مبنی بر دفاع از وزیر اقتصاد بوده است و حضرتی برای آنکه شان کار تشکیلاتی را زیر سوال نبرد دست به این استعفا زده است.

این اقدام حضرتی در واقع در مقابل رویکردی که برخی افراد و جریان های اصلاح طلب و حامی دولت است که با سکوت و گذشت با اسم رمز مصلحت به آن دامن زده شده و در فضای رسانه ای و اجتماعی با عناوینی همچون سکوت عارف مطرح و مورد اعتراض قرار میگیرد.

اما به راستی حقیقت و علت جریان اصلاح طلبی مگر جز خواست مردم بود. این مردم بودند که در یک حادثه تاریخی در دوم خرداد ۷۶ در حالیکه هیچ کدام از سر دم داران آن روز جریان دوم خرداد انتظار نداشتند رای باور نکردنی به مردی دادند که پیش از آن نامش را حتی نشنیده بودند.

مگر هدف غایی اصلاح طلبان چیزی جز نشاط، رفاه و آزادی مردم است تا امروز باز به هزار عنوان غیر واقعی چشم بر واقعیت جامعه و نابودی طبقه پیشرو سیاسی و اجتماعی بتوان بست. این مگر غیر نابودی جریان اصلاح طلبی است و آیا به راستی کدام یک اصلاحات را زنده نگاه میدارد؟ مصلحت یا مردم؟

از آغاز انقلاب همواره عده ای با بحرانی جلوه دادن شرایط در حال عبور و نادیده گرفتن بحران ها و مصائبی که بر مردم می گذرد بودند. کاسبان تحریم و کاسبان حصر دو نمونه در همین نزدیکی ها از کاسبان بحران ها هستند. این بحران سازی ها همواره ادامه دارد تا آنجا که امروز هم عده ای با همین کلید واژه سعی در تطهیر تیم اقتصادی دولت داشتند. اما تا دامنه این سکوت مصلحتی در «شرایط حساس کنونی» تا کجا قرار است ادامه داشته باشد؟ تا کجا از بین رفتن تمام منابع اقتصادی و زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یک ملت تاریخ ساز را می توان دید و سکوت کرد.

الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی دیروز آغازگر یک جریان شد، جریانی که تعارفات و ملاحظات قدرت را کنار می گذارد. زد و بند های پشت پرده، بده بستان های سیاسی را پشت سر می گذارد پشت تیریبون مجلس می ایستد و صدای ملت می شود.

آغاز این راه قطعا واکنش و حملات گروه های ضد اصلاحات و منفعت طلب را درپی خواهد داشت، اما چشم انداز مسیر که اصلاح طلبی را جز در حق مردم و شنیدن مطالبات آنان می بیند کاملا روشن است، نطق دیروز آغاز مسیر حرکت به سمت اصلاح طلبی ناب جامعه محور است.

 

پایان پیام

  • نویسنده : محمدرضا ابراهیمی