رضا امیدوار تجریشی، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران تاکید کرد که سازمان صنایع کوچک باید با شبکه سازی و ایجاد زنجیره تامین بنگاه های کوچک را با بنگاه های بزرگ متصل کند.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، رضا امیدوار تجریشی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص راهکارهای پیوند صنایع کوچک به صنایع بزرگ، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰ تا ۷۰ درصد از سهم اقتصاد در دستان صنایع کوچک است و همچنین این صنایع نقش مهمی را در اشتغالزایی ایفا می کنند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی افزود: متاسفانه یکی از مشکلات عمده ما این است که ابتدا صنایع بزرگ را در کشور راه اندازی کرده سپس به فکر ایجاد صنایع کوچک افتاده ایم به عنوان مثال ابتدا صنعت خودروسازی در کشور به وجود آوردیم و پس ازآن به صنعت قطعه سازی روی آوردیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: در جامعه ما این تصور وجود دارد که باید در کشور انواع صنایع را داشته باشیم و همه کالاها را خودمان تولید کنیم در صورتی که اگر تمرکز را بر صادرات قطعات بگذاریم بیشتر از صادرات محصولات بزرگتر برای ما منفعت و ارزآوری دربرخواهد داشت.

امیدوار تجریشی در خصوص راهکارهای ارتباط صنایع کوچک با صنایع بزرگ تصریح کرد: صنایع کوچک نیازمند ارتقای سطوح آموزشی هستند که در این راستا همکاری شهرک های صنعتی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه این بحث بیان کرد: تولیدات صنایع کوچک باید صادرات محور باشد و سازمان صنایع کوچک نیز با شبکه سازی و ایجاد زنجیره تامین بنگاه های کوچک را با بنگاه های بزرگ متصل کند.

پایان پیام