فوتبال زبان صلح و دوستی و برابری است و آن را باید فارغ از سیاست و هر گونه طبقه بندی نژادی بررسی کرد. حال که با پیروزی های پی درپی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام ملت های آسیا کام همه ایرانیان شیرین شده، امید است که این برابری در تمام سطوح کشوری هم دیده شود و امید باز هم به جامعه برگردد.

در تورنمت های بین المللی فوتبال نظیر جام جهانی فارغ از برد و باخت و قهرمانی نکته ای که حايز اهمیت است این است که تیم های فوتبال کشورهای مختلف با هر زبان و رنگ و نژاد با هر مناسبات سیاسی کشورها در کنار هم  هستند و در مدت تورنمت فراتر از مرزهایشان با هم به رقابت می پردازند.

تمامی تیم ها در این تورنمت با هم برابرند و نقطه تمایز آن ها تلاش و کوشش و بازی جوانمردانه آن ها برای پیروزی است.به طور خلاصه می توان گفت ورزش به خصوص فوتبال را که پرطرفدارترین ورزش جهان است می توان به زبان صلح و برابری نیز تشبیه کرد.

در کشور ما هم همین وضعیت برقرار است فوتبال پرطرفدارترین ورزش کشور، آحاد ملت را فارغ از جهت گیری های سیاسی و قومیت و زبان و تنش های سیاسی برای یک هدف واحد که  پیروزی تیم ملی  است، با هم متحد و همدل می کند.با پیروزی تیم ملی همه خوشحال و با باخت تیم ملی همه ناراحت می شوند.به جرات می توان گفت که در زمان بازی های تیم ملی فوتبال اتحادی شکل میگیرد که در کم تر زمانی میتوان این اتحاد را در کشور یافت.

در تیم ملی هیچ بازیکنی بخاطر قومیت و زبان و نژادش برتر از بازیکن دیگری نیست و تنها ملاک انتخاب بازیکنان شایسته سالاری آن هاست که این شایسته سالاری را میتوان اکنون در تیم ملی مشاهده کرد.در تیم ملی فوتبال بازیکنانی از اقوام مختلف هستند که در کنار هم برای یک هدف واحد آن ها هم موفقیت تیم ملی و کشور و اعتلای نام ایران در کنار هم بازی می‌کنند.

فوتبال زبان صلح و دوستی و برابری است و آن را باید فارغ از سیاست و هر گونه طبقه بندی نژادی بررسی کرد. حال که با پیروزی های پی درپی تیم ملی فوتبال کشورمان در جام ملت های آسیا کام همه ایرانیان شیرین شده، امید است که این برابری در تمام سطوح کشوری هم دیده شود و امید باز هم به جامعه برگردد. ۸۰ میلیون نفر،یک ملت،یک ضربان قلب نشان از اتحاد و انسجام ملی برای موفقیت و رمز پیروزی نه تنها در میادین ورزشی بلکه در تمام حضورهای ایران در مجامع بین المللی خواهد بود.

عضو حزب اعتمادملی*

  • نویسنده : فردین رستمی*