عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با صدور پیامی از همدردی افراد و گروه های مختلف پس از فوت عمویش قدردانی کرد.

به گزارش اعتمادملی، متن پیام تشکر اسماعیل گرامی مقدم به شرح زیر است:

هوالباقی

بدین وسیله  از همه سروران و دوستان ارجمندی که در سوگ از دست دادن عموی گرانقدرم همراهی، همدلی و ابراز همدردی نمودند و موجبات تسلی خاطر اینجانب و دیگر اصحاب عزا را فراهم آوردند  صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نمایم.

بقای عمر همراه با سلامتی برای همه عزیزان را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

عمرتان دراز – مهرتان تابان

بیست وپنج آبان هزارو سیصدو نودو هفت

اسماعیل گرامی مقدم