اعتماد ملی: دلیل مرگ خانم ‘جکی ساتتون’ روزنامه نگار انگلیسی در فرودگاه استانبول هنوز از سوی مسوولین ترکیه اعلام نشده است.

اعتماد ملی: روزنامه نگار انگلیسی که قبلا برای بی بی سی نیز کار می کرد، در بخش ترانزیت فرودگاه آتاتورک استانبول ۲ روز پیش به هنگامی که قصد عزیمت به اربیل عراق را داشت جان خود را از دست داد.
جنازه ساتتون در توالت فرودگاه آتاتورک از سوی چند گردشگر روسی کشف شد و به رغم اعلام اینکه وی پول کافی برای خرید بلیط جدید به مقصد اربیل عراق را نداشت در چیب وی بیش از دو هزار یورو کشف شده است.
برخی رسانه های ترکیه ادعا کرده اند که ساتتون با استفاده از بند کفشهایش در توالت خود را حلق آویز کرده است.
هنوز دلیل رسمی در زمینه مرگ این خبرنگار انگلیسی اعلام نشده است.
فرودگاه آتاتورک استانبول بزرگترین فرودگاه ترکیه است که همه روزه شاهد نشست و برخاست صدها هواپیمای داخلی و خارجی است.