اعتماد ملی: دکتر حسین حائری، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد در بین جمعی از ادوار و اعضای فعلی انجمن(جمعیت) اسلامی دانشگاه شهرکرد گفت: * دولت احمدی نژاد به دنبال سیاست زدایی از فضای دانشگاه بود… * آن ها می دانستند زمانی می توانند جامعه را از فعالیت سیاسی دور کنند که دانشگاه را از […]

اعتماد ملی: دکتر حسین حائری، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد در بین جمعی از ادوار و اعضای فعلی انجمن(جمعیت) اسلامی دانشگاه شهرکرد گفت:

* دولت احمدی نژاد به دنبال سیاست زدایی از فضای دانشگاه بود…
* آن ها می دانستند زمانی می توانند جامعه را از فعالیت سیاسی دور کنند که دانشگاه را از فعالیت سیاسی دور کنند…
* آقای روحانی در سیاست داخلی به طور عام و در دانشگاه هم به طور خاص، آن گونه که باید عمل نکرد و آن تغییراتی که باید انجام می داد را انجام نداد…
* شاید یکی از راهکار هایی که ما می توانیم انجام دهیم مشروط کردن حمایت های ما از آقای روحانی در دور بعدی انتخابات است.تشکل های دانشجویی باید حمایت های خود را مشروط بکنند به حمایت های بیشتر آقای روحانی از تشکل های دانشجویی و فعالیت های منتقدانه آن ها…
* متاسفانه بعد از پیروزی آقای روحانی در دانشگاه شهرکرد هییت رییسه روی کار آمد که نه تنها با اصلاحات که با رویکرد اعتدال گرایانه نیز هم سو نیستند.
* به چه دلیل با سابقه ترین تشکل دانشجویی باید با چنین فضا، امکانات و بودجه محدودی فعالیت بکند؟بودجه این تشکل مظلوم کجاست؟
* من به عنوان یک فعال اجتماعی و سیاسی وظیفه میدانم به نمایندگی از سایر فعالین سیاسی استان و منطقه اعلام کنم، اگر از امروز دوستان ما در دانشگاه شهرکرد تغییری در رویکرد خود نسبت به انجمن(جمعیت) اسلامی ایجاد نکنند، شدید ترین پیگیری ها را در جهت مقابله بااین مسئله انجام می دهیم…
* این ها باید پاسخگو باشند که چرا در دانشگاه شهرکرد به عنوان گل دانشگاه های استان این وضعیت را برای انجمن(جمعیت) اسلامی به وجود آورده اند؟
* شما به عنوان فعالین دانشجویی دانشگاه شهرکرد، پشتوانه ای به نام فعالین سیاسی استان را پشت سر خود دارید.
* در مجلس آینده از استان چهارمحال و بختیاری انشالله شاهد حضور ۴ نماینده همسو با تشکل انجمن(جمعیت) اسلامی خواهیم بود.