اعتماد ملی: مسعود ميركاظمى یکی از اعضای لیست جبهه متحد اصولگرایان و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد در پاسخ به سؤال يك دانشجو در پرسش و پاسخ آزاد دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر، گفت: «اسم ايشون رو بديد احضارشون مي كنيم دادسرا بايد صحبتشون رو اثبات کنند»! سوال این دانشجو در رابطه با تولید بنزین آلوده و […]

اعتماد ملی: مسعود ميركاظمى یکی از اعضای لیست جبهه متحد اصولگرایان و وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد در پاسخ به سؤال يك دانشجو در پرسش و پاسخ آزاد دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر، گفت: «اسم ايشون رو بديد احضارشون مي كنيم دادسرا بايد صحبتشون رو اثبات کنند»!

سوال این دانشجو در رابطه با تولید بنزین آلوده و متهم بودن وزارت نفت در این رابطه، کاهش صادرات نفت در سال ۹۰ و افزایش قیمت شکر در دوره وزارت میرکاظمی در وزارت بازرگانی دولت نهم بود.
میرکاظمی پس از شنیدن سئوال این دانشجو در حالی که سئوال را بی‌پاسخ گذاشت گفت: اسم این دانشجو را بدهید احضارشان کنیم دادسرا.