عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با مقایسه رفتار اصلاح طلبان در دادگاه های سال ۸۸ و رفتار حامیان احمدی نژاد در دادگاه های اخیر گفت: رفتار اصلاح‌طلبان نشان از بزرگ منشی و محاسن آنها و تبعیت از قانون بود. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، محمدصادق جوادی حصار ، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی، تحلیلگر […]

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی با مقایسه رفتار اصلاح طلبان در دادگاه های سال ۸۸ و رفتار حامیان احمدی نژاد در دادگاه های اخیر گفت: رفتار اصلاح‌طلبان نشان از بزرگ منشی و محاسن آنها و تبعیت از قانون بود.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، محمدصادق جوادی حصار ، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره رفتارهای مشایی و بقایی در جلسات رسیدگی به اتهاماتشان در دادگاه و رفتار اصلاح‌طلبان در جلسات دادگاه مربوط به پرونده سال ۸۸، گفت: دوستان اصلاح‌طلب که در سال ۸۸ با متانت با مسائل برخورد می‌کردند و این رفتار اصلاح‌طلبان نشان از بزرگ منشی و محاسن آنها و تبعیت از قانون بود،.

وی ادامه داد: بنابراین از همه افراد به ویژه جریان احمدی‌نژاد نمی‌توان توقع داشت که در رفتارهای شخصی قابلیت‌های یکسانی از خود نشان دهند و یا همان بزرگ منشی اصلاح‌طلبان و تبعیت از قانون را داشته باشند.

جوادی حصار اضافه کرد: اصلاح‌طلبان از جمله بهزاد نبوی افراد باتجربه‌ای بودند و سرد و گرم روزگار را بیشتر چشیدند بنابراین از اصلاح‌طلبان انتظار رفتار منطقی را می‌توان داشت. اما نمی‌توان گفت که هر فردی که در آن جایگاه قرار گرفت حتما باید رفتار منطقی و به هنجاری از خود نشان دهد.

 

پایان پیام