رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران پیشنهاد داد تا هیات‌ها و تکایایی که پسماند کمتری تولید کرده یا در جمع آوری آن مشارکت داشته باشند، از سوی شهرداری مورد تشویق قرار بگیرند. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی حجت نظری در دومین نشست هم اندیشی مشارکت سازمانهای مردم […]

رییس ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد شهر تهران پیشنهاد داد تا هیات‌ها و تکایایی که پسماند کمتری تولید کرده یا در جمع آوری آن مشارکت داشته باشند، از سوی شهرداری مورد تشویق قرار بگیرند.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی حجت نظری در دومین نشست هم اندیشی مشارکت سازمانهای مردم نهاد در مراسم ماه محرم درباره پیشنهاد ممنوعیت استفاده از ظروف پلاستیکی و در نظر گرفتن جریمه برای هیاتها و مساجدی که مسائل زیست محیطی و مدیریت پسماندها را رعایت نمی کنند، اظهارکرد: شهرداری نمی‌تواند بخشنامهای مبنی بر ممنوعیت استفاده از ظروف پلاستیکی ابلاغ کند چراکه چنین کاری در حیطه وظایف شهرداری نیست اما چرا رویکرد تشویقی اتخاذ نکنیم؟ من فکر می کنم می‌توان تکایا، هیاتها و مساجدی  را که در ایام عزاداری ماه محرم پسماند کمتری تولید کردهاند یا نسبت به جمع آوری آنها اقدام کردهاند را تشویق کنیم.
وی با بیان این که چنین مشوقی می‌تواند راهکار مناسبی باشد ادامه داد: واقعیت این است که معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری به دلیل ادامه ندادن روال گذشته در کمک به هیاتها هدف انتقادات بسیاری قرار گرفته اما اکنون با انتقادات طرف مقابل مواجه است که چرا به هیاتها کمک می کند. این موضوع نارضایتی های بسیاری ایجاد کرده اما کار درست ولو در صورت ایجاد نارضایتی باید انجام شود. البته ممکن است برخورد قهری با هیات‌های مذهبی این شائبه را ایجاد کند که شما با اصل موضوع مخالف هستید در حالی که ما به هیچ وجه با اصل موضوع مخالف نیستیم و فکر می کنیم به جای جریمه کردن، باید مشوقهایی را برای کار درست در نظر گرفت.
بنا براعلام روابط عمومی ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران، وی تصریح کرد: در فاصله زمانی بسیار کوتاه تا آغاز فعالیت هیات‌های مذهبی در دهه اول محرم می توان این مشوق را به اجرا درآورد و بر روی آن ها کار کرد.

پایان پیام