اعتماد ملی: خودكشي با قرص برنج و افرادي كه خوردن قرص فسفيد آلومينيوم را براي دست شستن از حيات انتخاب مي‌كنند هنوز در راس نگراني‌هاي مسوولان سازمان پزشكي قانوني كشور است. با وجود آنكه طي دو سال گذشته با تمهيدات انتظامي و قضايي، واردات، توزيع و فروش قرص برنج ممنوع شده و صرفا براي استفاده محدود […]

اعتماد ملی: خودكشي با قرص برنج و افرادي كه خوردن قرص فسفيد آلومينيوم را براي دست شستن از حيات انتخاب مي‌كنند هنوز در راس نگراني‌هاي مسوولان سازمان پزشكي قانوني كشور است. با وجود آنكه طي دو سال گذشته با تمهيدات انتظامي و قضايي، واردات، توزيع و فروش قرص برنج ممنوع شده و صرفا براي استفاده محدود و تحت نظارت در امور كشاورزي و شيلات مجاز است و حتي گزارش‌هاي رسمي سازمان پزشكي قانوني هم تاييد مي‌كند كه ممنوعيت در عرضه، بر آمار خودكشي با قرص برنج هم تاثيرگذار بوده اما اين آمار، به دليل واردات قاچاق فسفيد آلومينيوم و تخطي برخي عطاري‌ها از تاكيدات ممنوعيت فروش اين قرص، هنوز به صفر نرسيده و سازمان بهزيستي كشور هم به عنوان متولي رصد اوج و فرود آسيب‌هاي اجتماعي، با ابراز نگراني از آماري كه رصد مي‌كند، خواستار آن شده كه فروش قرص برنج به طور جدي مورد پيگرد قرار گرفته و عرضه آزادانه آن حتي در همين مقدار محدود هم به طور كامل متوقف شود.

آمارهاي پزشكي قانوني نگران كننده است
مسموميت‌هاي عمدي يا سهوي با سموم شيميايي و مرگ و مير ناشي از اين اتفاق، در گزارش‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور جايگاه ويژه‌اي دارد. اما مسوولان اين سازمان قضايي يك تبصره هم دارند: ٩٩ درصد مسموميت با انواع قرص‌ها قابل بازگشت است اما ٩٩ درصد مصرف‌كنندگان قرص برنج هيچ راهي براي بازگشت دوباره به زندگي ندارند. سازمان پزشكي قانوني كشور گزارش داده كه در بازه زماني ١٣٨٣ تا ١٣٩٢، هشت هزار و ٧٦٩ نفر در كشور بر اثر مسموميت با سم جان خود را از دست دادند اما در تمامي اين سال‌ها مرگ بر اثر مسموميت با قرص برنج افزايش قابل توجه داشته چنان‌كه موارد فوت ناشي از مصرف فسفيد آلومينيوم، طي سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩١ از ٢١٤ مورد در سال ١٣٨٧ به ٥٩٨ مورد در سال ١٣٩١ رسيد. با وجود آنكه اين سازمان در رصد آمارهاي خود از كاهش ٤/٦ درصدي مرگ ناشي از مسموميت با سم در سال ٩٣ نسبت به سال ٩٢ خبر داده اما تاكيد كرده كه در سال ٩٣، قرص برنج بيشترين سهم را در مسموميت افراد داشته چنان‌كه ٧/٦١ درصد از كل تلفات مسموميت با سم ناشي از مصرف قرص برنج بوده است. بالا بودن نگراني مسوولان سازمان پزشكي قانوني كشور و ساير نهادهاي حمايتي و درماني از آمار تلفات با قرص برنج، صرفا از بابت نتيجه موفق ناشي از اين روش خودكشي بدون پادزهر نيست بلكه اين مسوولان از بابت پنهان ماندن افسردگي افرادي نگرانند كه اغلب در سن اشتغال و توليد و پويايي قرار داشته اما به دليل اوج افسردگي، بي‌توجهي به درمان، افزايش بحران‌هاي اجتماعي و اقتصادي و تشديد شدن اختلالات رواني خود ناشي از فشار اين بحران‌ها، مسيري را انتخاب مي‌كنند كه بدون بازگشت است. حسين اسدبيگي، رييس مركز فوريت‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، روز گذشته خطاب به قوه قضاييه و نيروي انتظامي خواستار ممنوعيت فروش قرص برنج در عطاري‌ها شد. اسد بيگي درباره علت افزايش خودكشي هم به ازدياد جمعيت به عنوان يك عامل موثر در افزايش آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كرد و افزود: «نبايد از ياد برد كه تمام آسيب‌هاي اجتماعي از جمله خودكشي و اعتياد، عوامل رواني، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و جغرافيايي دارد و فقر، بيكاري و مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر افزايش آسيب‌هاي اجتماعي از جمله خودكشي تاثير دارد و مسائل اجتماعي به يكديگر پيوسته هستند و اگر يك خوشبيني اجتماعي در مردم ايجاد شود تاثير مستقيمي بر كاهش افسردگي، خودكشي و ساير آسيب‌هاي اجتماعي خواهد داشت.»به گفته اسدبيگي، همه‌ساله رتبه اول در تماس با اورژانس اجتماعي در ارتباط با خودكشي مربوط به استان تهران بوده و سال گذشته از ١٤٨ هزار تماس برقرار شده با اورژانس اجتماعي، يك درصد مربوط به خودكشي بوده است.