محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در رابطه با تاثیر برخورد دوگانه با نقادان گفت: نتیجه برخوردهای دوگانه با انتقاد در جامعه بر بدبینی مردم بسیار تأثیرگذار است. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، سایت جامعه ایرانی نوشت: پس‌ازآنکه طلاب مدرسه فیضیه قم با در دست داشتن تابلویی که بر روی آن نوشته‌شده بود: […]

محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در رابطه با تاثیر برخورد دوگانه با نقادان گفت: نتیجه برخوردهای دوگانه با انتقاد در جامعه بر بدبینی مردم بسیار تأثیرگذار است.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، سایت جامعه ایرانی نوشت: پس‌ازآنکه طلاب مدرسه فیضیه قم با در دست داشتن تابلویی که بر روی آن نوشته‌شده بود: «ای آنکه مذاکره شعارت – استخر فرح در انتظارت.» رئیس‌جمهور را تهدید کردند و این کار با سروصدای فراوانی همراه شد، حاج منصور ارضی، مداح معروف در روز عرفه مجدد دست به تهدید زد و با اشاره به اقدامات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و برنامه‌های دولت حسن روحانی گفت: «اون یارو آخرش در استخر مرد، این یارو هم آخرش در استخر می‌میرد.»

این در حالی است که همه در کشور حق طرح نقد به‌طور آزادانه را ندارند و پس از بیان آن مجبور به پرداخت هزینه می‌شوند که گاهی بسیار گزاف است. به‌طور نمونه قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری که نسبت به نظارت استصوابی دست به اعتراض زده بود بازداشت شد به شکلی که در شان یک وکیل نبود راهی زندان شد.

البته هیچ‌کس برای بیان نقد نباید با برخوردهای قهرآمیز روبرو شود و برخوردهایی ازاین‌دست برای نقادان پسندیده نیست، اما مسئله این است رفتار با فردی از طیف مقابل صاحبان قدرت دست‌به‌نقد می‌زند که موردپسند آنان واقع نشود با فردی هم منششان بسیار متفاوت است و این تفاوت می‌تواند تأثیرات جدی و عمیقی در بین مردم گذارد.

محمدجواد حق‌شناس، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در رابطه با تاثیر برخورد دوگانه بین نقادان گفت: نتیجه برخوردهای دوگانه با انتقاد در جامعه بر بدبینی مردم بسیار تأثیرگذار است.

وی دراین‌باره توضیح داد: تخریبی که رفتار فوق به دنبال دارد این است که آثار رفتارهای ناروا به‌شدت گسترده و عمیق است و به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن عبور کرد. شاید بهترین پاسخ به این مسئله سخن آن معصوم بزرگوار است که دراین‌باره تأکید کرده است «حکومت با ظلم و ستم و محورهایی که با عدالت همخوانی ندارد پایدار نخواهد بود.»

وی در ادامه اظهار داشت: حکومت و نظام سیاسی با ظلم متزلزل خواهد شد و در این مسئله نباید شک کرد. این بخشی از قوانین طبیعت است و ما باید نگران آثار چنین برخوردهایی در کشور باشیم.

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی دراین‌باره تصریح کرد: انتقاد را باید شنید، اما متأسفانه مشاهده می‌شود درجاهایی که سخنی نقد نیست و شکل آن تهدید امنیت ملی محسوب می‌شود، تحمل می‌کنند و در این حوزه‌ها سکوت را برمی‌گزینند ولی در برابر خواست و صحبت منطقی واکنش دیگری را بروز می‌دهند.

حق‌شناس در ادامه اظهار داشت: مقامات شناخته‌شده نظام سیاسی مورد تهدید به قتل قرارمی گیرند و با ادبیاتی این‌چنینی با آن‌ها سخن گفته می‌شود و در همین شرایط فردی تنها در یک قاعده مشخص بدون آنکه دست به تهدید زند یا اساس ابزاری برای انجام این کار در اختیار داشته باشد، نقد می‌کند، با آن به گونه دیگری برخورد صورت می‌گیرد.

وی در این خصوص اضافه کرد: مسئله موردبحث به‌طورقطع آثار و نتایج مخربی به دنبال دارد که به‌سادگی از بین نمی‌رود و باقی خواهد ماند.

 

پایان پیام