رویترز نوشت: این گام تاریخی در کشور محافظهکاری است که هنوز به زنان اجازه رانندگی نمی دهد. ۲۰ زن در انتخابات شورای شهر عربستان سعودی پیروز شدند. به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، زنان در نخستین مشارکت در یک انتخابات عربستان سعودی به عنوان رای دهنده و کاندیدا، به پیروزی بزرگی رسیدند. سایت اینترنتی روزنامه […]

رویترز نوشت: این گام تاریخی در کشور محافظهکاری است که هنوز به زنان اجازه رانندگی نمی دهد. ۲۰ زن در انتخابات شورای شهر عربستان سعودی پیروز شدند.

به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، زنان در نخستین مشارکت در یک انتخابات عربستان سعودی به عنوان رای دهنده و کاندیدا، به پیروزی بزرگی رسیدند.

سایت اینترنتی روزنامه سعودی “الاقتصادیه” نوشت: ۲۰ زن در انتخابات شورای شهر عربستان سعودی پیروز شدند.
رویترز هم در این باره نوشت: این گام تاریخی در کشور محافظه کاری است که هنوز به زنان اجازه رانندگی نمی دهد.

در عربستان سعودی، یک سوم اعضای شورای شهر در انتخابات مستقیم، انتخاب می شوند و بقیه اعضا انتصابی هستند.
این سومین انتخابات شورای شهر در عربستان سعودی است.

“ملک عبدالله” پادشاه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۱ با صدور فرمانی به زنان حق شرکت در انتخابات و کاندیداتوری ارائه کرد.

ریاض و مکه از جمله مناطقی هستند که زنان در شورای شهر آنها انتخاب شده‌اند.
همچنین در منطقه القصیم به عنوان محافظه‌کارترین منطقه عربستان سعودی، ۲ زن برنده شدند.

در تقسیمات کشوری عربستان سعودی، کشور به بخش‌های کوچکتر به نام منطقه تقسیم می شود. هر منطقه شامل چند استان است.