سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی اعلام کرد که نحوه اجرایی شدن پارلمان اصلاحات در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، اسماعیل گرامی مقدم، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با شاره به انتخاب اعضای جدید در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بنای این جلسات و […]

سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی اعلام کرد که نحوه اجرایی شدن پارلمان اصلاحات در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، اسماعیل گرامی مقدم، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با شاره به انتخاب اعضای جدید در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بنای این جلسات و خود آقای سید محمد خاتمی بر این بود که اصالت را بیشتر به احزاب سیاسی بدهند، اما با توجه به واقعیتی که در فضای سیاسی کشور وجود دارد عدم استفاده از نیروهای غیرحزبی یعنی شخصیت‌های ملی هم دارای ایرادات زیادی است. بنابرین تغییراتی که ایجاد شده بیشتر در این راستا بوده است که از جوانان و بانوان دعوت شود که این امر مثبت تلقی می‌شود.
این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: همچنان اشکالات و ایراداتی بر نحوه انتخاب این افراد وارد است که این را هم آقای خاتمی و هم آقای عارف قول دادند که برنامه‌هایی طراحی کنند تا انتخاب افراد به صورت دموکراتیک‌تر انجام شود و رضایتمندی بیشتر گروه‌ها و شخصیت‌ها را نیز در برداشته باشد. در واقع این بیشتر بحثی بود که در اولین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مطرح شد.
گرامی‌مقدم با بیان اینکه در این جلسه هیچ عضوی به اعضاء اضافه نشده، گفت: در حال حاضر هیچ تغییری در اعضا رخ نداده است و بیشتر اعضای سابق در این جلسه حضور داشتند.
سخنگوی و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی همچنین در رابطه با بحث پارلمان اصلاحات گفت: طرح پارلمان اصلاحات در همین شورا مورد بحث قرار گرفت و نحوه عملیاتی و اجرایی شدن در آینده نزدیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این عضو حزب اعتماد ملی در رابطه با راهبرد انتخاباتی شورا برای انتخابات آینده مجلس گفت: تا سه، چهار ماه آینده راهبرد انتخاباتی شورا برای انتخابات مجلس تعیین خواهد شد.

 

پایان پیام