نشست خبری الیاس حضرتی، قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی و حجت نظری، رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی حزب اعتمادملی با جضور خبرنگاران روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف خبری برگزار شد و در آن به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داده شد.   عکس‌ها: شاهین داداشی، اعتمادملی  

 

نشست خبری الیاس حضرتی، قائم مقام دبیرکل حزب اعتمادملی، اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتمادملی و حجت نظری، رییس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی حزب اعتمادملی با جضور خبرنگاران روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف خبری برگزار شد و در آن به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داده شد.

 

عکس‌ها: شاهین داداشی، اعتمادملی

 

56d181e0-292d-413d-b516-305c742e76e0

75e2d09c-f82d-4df9-bb85-1b0ea1663525 e4dfb077-443a-479b-9c79-be9fdeeeca77 056c5494-7eb8-4b97-980a-2fbce06ab2d8 518cf305-ee0b-4c5c-b5ca-b461f934ed63 4ba6b664-3472-49d1-8b35-2fae2fb8e2d6 2027be01-683f-4dcb-8fb1-992ba2e2224a 17676e64-c990-4888-9dd8-023900477244 aa08f4ad-be44-4054-b00a-f2cb3a708903

نشست خبری قائم مقام و سخنگوی حزب اعتمادملی

e0673015-296f-444e-b042-19fe168245a9 7d85dcc2-03b3-45b2-98b7-442aabce116f b4930075-ed0a-4978-a6d2-108e1a64e625 f6c03ee6-bcfe-4f57-bda3-da016f4813e8 b0422faa-a474-4fd9-adb4-9084053b5723 e8b00263-95c8-40b4-adce-d8cc77f9128c 1c8fddd2-586e-48ca-9b4d-b260b4648a03