اعتماد ملی: همایش سراسری حوانان حزب اعتماد ملی با عنوان «اعتماد ملی؛ سرمایه اجتماعی» شانزدهم و هفدهم مهر در یزد برگزار شد. گزارش تصویری این همایش و کارگروه های تخصصی آن پیش روی شماست. عکاس: مهسا پورمقرری

اعتماد ملی: همایش سراسری حوانان حزب اعتماد ملی با عنوان «اعتماد ملی؛ سرمایه اجتماعی» شانزدهم و هفدهم مهر در یزد برگزار شد.
گزارش تصویری این همایش و کارگروه های تخصصی آن پیش روی شماست.
عکاس: مهسا پورمقرری

IMG_2197

IMG_2199

IMG_2204

IMG_2214

IMG_2248

IMG_2280

photo_2015-10-23_14-09-16IMG_2282

IMG_2368

IMG_2260IMG_2367

IMG_2334

IMG_2292

IMG_2322

IMG_2300IMG_2295IMG_2303