سازمان امور مالیاتی با فرض صفر شدن درآمدهای نفتی کشور جایگزین وزارت نفت می‌شود/ اصلاح ساختار سازمان مالیاتی لازمه وصول درآمدهای مالیاتی است/ ماموریت سازمان امور مالیاتی برای وصول ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده/

الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: اگر سازمان امور مالیاتی بخش کوچکی از وزارت اقتصاد و دارایی باشد و ساختار و چارت آن تغییر نکند، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده وصول نمی‌شود.

الیاس حضرتی درباره ارجاع مواد ۲۵ و ۲۶ لایحه مالیات برارزش افزوده به کمیسیون متبوعش، گفت: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات‌های مستقیم- که دولت باید لایحه آن را تقدیم کند- کشور وارد فضای جدیدی می‌شود که در این فضا به درآمدهای نفتی تکیه نمی شود یا این درآمدها برای هزینه‌های عمومی کشور استفاده نمی‌شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با فرض صفر شدن درآمدهای نفتی کشور، سازمان امور مالیاتی جایگزین وزارت نفت می‌شود، افزود: در حال حاضر هر ساله امتیازاتی مانند اختصاص ۱۴٫۵ درصد از درآمدهای نفتی به وزارت نفت، برای این وزارتخانه در نظر گرفته می‌شود، این امتیازات به منظور استخدام نیروی انسانی کیفی، ایجاد انگیزه برای پرسنل و… برای وزارت نفت در نظر گرفته می‌شود.

وی اظهار کرد: مقرر است؛ در بودجه سال ۹۹ سازمان امور مالیاتی مامور وصول حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دریافت مالیات بر ارزش افزوده شود. این سازمان برای وصول درآمد مذکور به تلاش سازمان یافته و برنامه ریزی شده و ابزارهایی مانند نیروهای متخصص، دفاتر مختلف و… نیاز دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح ضرورت افزایش اختیارات سازمان امور مالیاتی به مثالی اشاره کرده و گفت: نمی توان دست و پای فردی را بست و از وی انتظار شنا داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: مواد ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ لایحه مالیات ارزش افزوده سازمان مالیاتی را نوسازی می کند و نگاه جدیدی به این سازمان دارد چراکه ماموریت جدیدی به سازمان مالیاتی محول شده است؛ در این نگاه جدید سازمان مالیاتی جای وزارت نفت قرار می‌گیرد و همان گونه که این وزارتخانه باید برای ۸۰ میلیون نفر آذوقه تامین می‌کرد حال سازمان مالیاتی باید این رزق و روزی را تامین کند.

حضرتی اضافه کرد: نمی توان با امکانات گذشته از سازمان مالیاتی انتظار وظایف جدید داشت اگر در گذشته سازمان امور مالیاتی برای انجام وظیفه خود دوچرخه داشت حال حداقل به وانت نیاز دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید با نمایندگان مجلس به منظور تشریح ماموریت جدید سازمان مالیاتی مفصل صحبت شود و همکاران نیز آن را درک کنند، درغیر این صورت اگر سازمان امور مالیاتی بخش کوچکی از وزارت اقتصاد و دارایی باشد و ساختار و چارت آن تغییر نکند، امکان وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده وجود ندارد.