فرهنگ و تمدن و ادبیات  این سرزمین یعنی ایران مملو است از واژگانی چون مهر، مهرورزی، مهرگان، مهر آفرینی. هدیه دادن مرسوم و معمول، طبق آیین‌ها و سنت‌های پیشین بین مردمان این سرزمین، چیزی جز مهر ورزیدن به همدیگر نبوده است. بیاییم و بیایید و بیایند حکومتی‌ها و مردم چه نسبت به همدیگر و چه […]

فرهنگ و تمدن و ادبیات  این سرزمین یعنی ایران مملو است از واژگانی چون مهر، مهرورزی، مهرگان، مهر آفرینی. هدیه دادن مرسوم و معمول، طبق آیین‌ها و سنت‌های پیشین بین مردمان این سرزمین، چیزی جز مهر ورزیدن به همدیگر نبوده است. بیاییم و بیایید و بیایند حکومتی‌ها و مردم چه نسبت به همدیگر و چه حکومت، خود را ملزم بدانيم تا در همه امور برای مردم و حكومت فرهنگسازی شود و فرهنگ خدمت به مهر، نهادينه شود.

بر اساس آموزه‌های دینی نیز دین و آیین و فرهنگ بر این دو استوار است: يك، معرفت و دو، محبت. دین مبتنی بر این دو نباشد دین و آیین نیست.

انسانی با این شاخصه‌های زیبا كه اشرف مخلوقات است و با این امتیازات برجسته، انسان آزاد است كه به قول امام علی (ع) ولاتکن عبده غیرک و قد جعلک الله حرا، يعني انسان بنده دیگری مباش خدا تو را آزاد آفریده است.

در آفرینش انسان، پرسشگری و مطالبه‌گری نیز پیش بینی شده است. انسان موجودی است آگاه، آزاد، مختار و انتخابگر، یعنی انتخاب کننده بدون مداخله دیگری. اینها همه از خصوصیات ذاتی و جوهری انسان است .

انتخابگری، انتخابات و انتخاب، از حقوق مسلم انسان از بدو خلقت بوده و هست و کسی و حکومتی را یارای آن نخواهد بود که این حق را از او سلب كند و همه اینها  در طول تاریخ همواره برای کیفیت بخشی به زندگی فردی و اجتماعی انسان بوده اند. ،همواره انسان در طول قرون دست به انتخاب های برتر و بزرگ زده است.

دغدغه انتخاب، از دغدغه‌های اصولی انسان در ازمنه گذشته بوده و هست. بیاییم  دست به دست هم دهیم و یک بار دیگر پرسشگری، مطالبه گری و انتخابگری خود را برجسته کنیم. بسياري در تلاشند که ما را بی‌تفاوت کنند و ما را از دغدغه انتخاب محروم کنند و سخن پایانی به حکومت اينكه با همه کوتاهی‌ها و قصورها و تقصیرها و تنگنا ها و بی‌مهری‌ها و محدودیت‌ها و تضییع حقوق‌ها که در حق مردم نجیب و شریف و عزیز صورت گرفته، براي از بین رفتن جدایی‌ها، فاصله‌ها، بی‌اعتمادی‌ها و گسست‌ها، در جاهايي كه خطايي شده از مردم عذرخواهي شود، جايي كه اقدام درستي شده با صداقت توضيح داده شود و دست مردم براي انتخاب اصلح باز گذاشته شود تا این یخ‌های بی اعتمادی آب شده و انشاءالله شاهد انتخابی پرشور و شور آفرین از جانب ملت باشیم.

  • نویسنده : سید مهدی موسوی، عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی