كمیته آموزش حزب اعتماد ملی دوره‌های جدید آموزشی خود را آغاز كرد. در این دوره دكتر محمدجواد حق‌شناس، دوره آشنایی با حزب اعتماد ملی را برگزار می‌كند. دكتر محمد جلیلیان دوره آشنایی با قانون اساسی، دكتر محمد جواد حق‌شناس، دوره تحلیل مسایل روز، و محمود حسینی، دوره برندسازی شخصی در اینترنت برگزار می‌كند. این دوره‌ها […]

كمیته آموزش حزب اعتماد ملی دوره‌های جدید آموزشی خود را آغاز كرد.

در این دوره دكتر محمدجواد حق‌شناس، دوره آشنایی با حزب اعتماد ملی را برگزار می‌كند. دكتر محمد جلیلیان دوره آشنایی با قانون اساسی، دكتر محمد جواد حق‌شناس، دوره تحلیل مسایل روز، و محمود حسینی، دوره برندسازی شخصی در اینترنت برگزار می‌كند.

این دوره‌ها به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود و حضور برای عموم در این كلاس‌ها آزاد است.

برای ثبت نام به‌منظور حضور در این دوره‌های آموزشی، مشخصات خود را از طریق واتساپ برای دكتر فیروز محمودی، رئیس كمیته آموزش حزب اعتماد ملی ارسال كنید. ۰۹۱۲۷۰۵۶۷۹۸