شهردار پیشین تهران و عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی در همایش زاگرس‌نشینان ایران اسلامی که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، گفت: ملت ایران در طول تاریخ به آزادگی شهرت دارد، خصلت آزادگی، ایران را در طول تاریخ ماندگار کرد. افشانی در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که شعار محوری […]

شهردار پیشین تهران و عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی در همایش زاگرس‌نشینان ایران اسلامی که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، گفت: ملت ایران در طول تاریخ به آزادگی شهرت دارد، خصلت آزادگی، ایران را در طول تاریخ ماندگار کرد.

افشانی در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که شعار محوری انقلاب «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. استقلال به معنی حاکمیت مردم است، جمهوری اسلامی هم دقیقا به همین معنی است. یعنی سرنوشت مردم به دست خودشان تعیین می‌شود.

در ادامه اهم سخنان محمدعلی افشانی را میخوانید:

*ملت ایران در طول تاریخ به آزادگی شهرت دارد. خصلت آزادگی عامل اصلی شیعه بودن ایرانیان است.

*خصلت آزادگی، ایران را در طول تاریخ ماندگار کرد.

*مردم انقلاب کردند تا بتوانند مدیران کشور را خودشان انتخاب کنند.

*مردم بیش از فقر از تبعیض می‌نالند.

*امروز از مجلسی که ۱۱۰ سال پیش مشروطه را بنیان گذاشت و در سال ۳۲ توانست نفت را ملی کند انتظار بیشتری می‌رود.

*نمایندگانی که انتخاب می‌شوند باید منافع مردم را بر منافع خویش اولویت دهند، توان پاسخگویی به نیازهای مردم را داشته باشند و مبارزه با فساد را دستور کار خود قرار دهند.

*شهروند حق حاکم شدن دارد و این حاکم شدن تنها از صندوق‌های رای امکان‌پذیر است.