ابراهیم امینی با بیان اینکه انتخاب روحانی اشتباه اصلاح‌طلبان نبود، گفت: ما کاندیداهایی را که ازسوی شورای نگهبان تایید شده بودند، پیش رو داشتیم. از این رو این عملکرد روحانی باعث انفعال اصلاح‌طلبان نشود. ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی و دبیر اعتماد ملی استان تهران در همایش استانی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه […]

ابراهیم امینی با بیان اینکه انتخاب روحانی اشتباه اصلاح‌طلبان نبود، گفت: ما کاندیداهایی را که ازسوی شورای نگهبان تایید شده بودند، پیش رو داشتیم. از این رو این عملکرد روحانی باعث انفعال اصلاح‌طلبان نشود.

ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی و دبیر اعتماد ملی استان تهران در همایش استانی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه محدودیت‌ها برای اصلاح‌طلبان از مجلس چهارم به بعد همیشه بوده است، گفت: این محدودیت‌ها باعث نشده اصلاح‌طلبان منفعل شوند. با وجود همه این محدودیت‌ها ما در بیشتر انتخاباتی که امکان رقابت حداقلی هم وجود داشته، پیروز شده‌ایم.

او افزود: اگر باز هم روحانی کاندیدای ریاست جمهوری شود به او رای می‌دهم و معتقدم انتخاب روحانی اشتباه اصلاح‌طلبان نبود. به هر حال ما کاندیداهایی را که ازسوی شورای نگهبان تایید شده بودند پیش رو داشتیم. از این رو این عملکرد روحانی باعث انفعال اصلاح‌طلبان نشود. دفاتر استانی حزب هم افراد واجد شرایط را به کاندیداتوری در انتخابات ترغیب کنند.