وکیل حزب اعتماد ملی، جلسه بازپرسی از محمدحسین کروبی در شعه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه را تشریح کرد. دکتر محمد جلیلیان، وکیل محمدحسین کروبی توضیح داد: به‌دنبال گرانی قیمت بنزین و اعتراضات صورت‌گرفته به این تصمیم، بیانیه تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب موسوم به بیانیه ۷۷ نفر تدوین و در فضای مجازی منتشر شد. […]

وکیل حزب اعتماد ملی، جلسه بازپرسی از محمدحسین کروبی در شعه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه را تشریح کرد.

دکتر محمد جلیلیان، وکیل محمدحسین کروبی توضیح داد: به‌دنبال گرانی قیمت بنزین و اعتراضات صورت‌گرفته به این تصمیم، بیانیه تعدادی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب موسوم به بیانیه ۷۷ نفر تدوین و در فضای مجازی منتشر شد. امضاکنندگان این بیانیه با تبیین وضع موجود، نگرانی‌های خود را از شیوه مواجهه با این اعتراضات اعلام کردند.

او افزود: پس از آن، شکایتی از امضاکنندگان این بیانیه به عمل آمد و پرونده به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد. آقای محمدحسین کروبی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که یکی از امضاکنندگان این بیانیه بود نیز ازسوی قاضی کرمی، بازپرس شعبه ۵ دادسرای امور رسانه احضار شد.

جلیلیان ادامه داد: به این ترتیب ساعت ۹ صبح روز سه شنبه نوزدهم آذر به همراه موکلم در شعبه حاضر شدیم و چند ساعت استنتاق و بازجویی به عمل آمد و فرایند تحقیقات در فضایی قانونی و منظبق با آیین دادرسی کیفری و با حضور اینجانب به عنوان وکیل و موکلم، انجام شد.

رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی و وکیل محمدحسین کروبی گفت: با نظر بازپرس رسیدگی‌کننده، اتهام آقای حسین کروبی تبلیغ علیه نظام به تفهیم و آخرین دفاع از او اخذ شد و در نهایت قرار مقتضی صادر شد. پس از تامین قرار به همراه موکل از دادسرا خارج شدیم.