محمدعلی افشانی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: در انتخابات پش رو نباید حس کنیم از الان باید کنار بکشیم. باید با قوت و قدرت وارد شد. محمدعلی افشانی گفت: اینکه بلافاصله به خیزش‌ها لفظ آشوب داده می‌شود به دلیل این است که وقتی هدایتگر نباشد و استراتژی و هدف مشخص نباشد، ممکن […]

محمدعلی افشانی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی تاکید کرد: در انتخابات پش رو نباید حس کنیم از الان باید کنار بکشیم. باید با قوت و قدرت وارد شد.

محمدعلی افشانی گفت: اینکه بلافاصله به خیزش‌ها لفظ آشوب داده می‌شود به دلیل این است که وقتی هدایتگر نباشد و استراتژی و هدف مشخص نباشد، ممکن است در جایی به آشوب هم کشیده شود.

او افزود: بسیاری از کسانی که به خیابان آمدند گرسنگانی هستند که برای حداقل‌های زندگی مشکل دارند. این محاکمه مدیران است که می‌گویند شما چه کردید که امروز مجبوریم برای نان و شغل بیاییم که هم به خودمان آسیب بزنیم هم به نظام؟

شهردار سابق تهران گفت: هر جا مسئول بودم به مدیران گفتم نامه امیرالمومنین به مالک را هفته‌ای یک بار بخوانید. این نامه مانیفست حکومت‌داری است.

افشانی همچنین گفت: در انتخابات پیش رو باید با قوت و قدرت وارد شد و نباید حس کنیم از الان باید کنار بکشیم.