روابط عمومی حزب اعتماد ملی مطالب منتشر شده در برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور منتسب به الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تعداد جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را تکذیب کرد.

روابط عمومی حزب اعتماد ملی مطالب منتشر شده در برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور منتسب به الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره تعداد جانباختگان و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را تکذیب کرد.