دومين ديدار اعضای شاخه بانوان حزب اعتماد ملی با الیاس حضرتی قائم مقام و اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی برگزار شد. به گزارش سایت رسمی حزب اعتماد ملی، در ابتدای این جلسه نجمه گودرزی، رئیس شاخه بانوان گزارشی از جلسات، برنامه‌ها وفعاليت‌های شاخه ارائه کرد، سپس اعضای شاخه مطالبات بانوان در احزاب و جامعه […]

دومين ديدار اعضای شاخه بانوان حزب اعتماد ملی با الیاس حضرتی قائم مقام و اسماعیل گرامی‌مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتماد ملی، در ابتدای این جلسه نجمه گودرزی، رئیس شاخه بانوان گزارشی از جلسات، برنامه‌ها وفعاليت‌های شاخه ارائه کرد، سپس اعضای شاخه مطالبات بانوان در احزاب و جامعه را بیان کردند و در رابطه با مسایل زنان و موضوعات روز بحث و تبادل نظر کردند.

چگونگی چهره‌سازی از زنان فعال و موفق در احزاب، اهتمام برای حضور پررنگ‌تر زنان در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی، سرکشی به دفاتر استانی حزب با حضور اعضای شاخه بانوان و… در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.