عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه کرونا را نمی‌توان با گفتار درمانی شکست داد،‌ گفت: قرنطینه تهران تا زمان ریشه‌کنی ویروس و بازگشت به شرایط سفید ضرورت دارد. محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در دویست و هفتمین جلسه شورای شهر […]

عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه کرونا را نمی‌توان با گفتار درمانی شکست داد،‌ گفت: قرنطینه تهران تا زمان ریشه‌کنی ویروس و بازگشت به شرایط سفید ضرورت دارد.

محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در دویست و هفتمین جلسه شورای شهر اظهار كرد: شیوع جهانی ویروس کرونا معضلی است که کارآمدی نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها را به چالش کشیده و در حال حاضر قدرتمند‌ترین اقتصادهای جهان نیز با تبعات سنگین این بیماری مواجه هستند.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي افزود: در طول سالها تحریم و ناکارامدی سیاستمداران ، نه حاکمیت و نه دولت بلکه این مردم بوده اند که بار سنگین اقتصاد مقاومتی و تبعات سوء مدیریت و ناکارآمدی ها را بدوش کشیده اند.

او ادامه داد: سفره های مردم کوچکتر و کم رنگ تر  و حتی محو شده است و نابرابری های اقتصادی بیداد می کند.مردم دیگر تاب تحمل این بار سنگین را ندارند. طاقت مردم طاق شده است.

حق شناس با بيان اينكه ویروس کرونا در پیش چشم بی درایت مسئولان وارد کشور می شود.اولین نمونه های شیوع بیماری مشاهده می شود ، اما اطلاع رسانی صورت نمی گیرد، گفت: با وجود اطلاع مسئولان از شیوع بیماری اجتماعات پر ازدحام و گسترده  ، راهپیمایی و حتی انتخابات بدون ملاحظات بهداشتی برگزار می شود.

عضو شوراي شهر تهران دادمه داد: قم به عنوان اولین شهر محل شیوع بیماری شناسایی می شود اما دولت جسارت و قدرت قرنطینه آن را ندارد. ویروس با سرعتی عجیب در سراسر کشور منتشر می شود.

فرصت طلایی تعطیلات عید آغاز می شود ، اما باز هم تدبیری بسامد برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس و بیماری صورت نمی گیرد.

حق‌شناس اظهار کرد: در تعطیلات نوروزی ۸ میلیون ایرانی به مسافرت می‌روند و ویروس به عمق دورترین مناطق کشور می‌کشانند در حالی که مسئولان اقدام موثری انجام نمی‌دهند.

عضو شورای شهر تهران گفت: بهترین و فداکارترین پزشکان و پرستاران جانفشانی‌های زیادی کرده‌اند و متأسفانه برخی از آنها در چشم همه پرپر شدند ولی مسؤولان تنها به گفتاردرمانی و مدیریت آمار بسنده می‌کنند.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي با تاكيد بر اينكه ویروس کرونا را نمی توان با دولت نیم‌بند، گفتار درمانی و مدیریت آمار شکست داد، اظهار كرد: این  بارسنگین  را اینبار نمی توان به دوش ملت گذاشت. این ویروس را نمی توان با پنهان کاری و نادیده انگاری و فرافکنی  نابود کرد .جنگ با کرونا برای ایران و ایرانیان جنگی نابرابر و تمام عیار است.

وي افزود: اگر همه حاکمیت ، نهادهای مدنی وهمه ملت با همه توان و ظرفیت وارد میدان نشود و از کمک های کشورهای دوست و سازمان های  بین المللی استفاده نشود باید منتظرفاجعه باشیم.

عضو شوراي شهر تهران تاكيد كرد: کشمکش های بی امان و مزمن سیاسی و بین المللی و منطقه ای و داخلی که سالها همچون بختک بر سینه ملت نشسته است اگر  نمی تواند تمام شود دست کم می شود فعلا به کنار گذاشته شود.

حق شناس گفت:  اعلام آمار واقعی شیوع تلفات بیماری ضرورت دارد و اعلام تعطیلی عمومی و قرنطینه تا زمانی ریشه‌کنی ویروس و بازگشت به شرایط سفید ضروری است. اختصاص بودجه لازم برای اقدامات ریشه‌کنی ویروس نیز لازم است و باید شناسایی دقیق بیماران و ناقلان نیز انجام گیرد.

حق‌شناس تأکید کرد: دولت و ستاد بحران باید نگاه ویژه‌ای به نیازهای شهری پایتخت داشته باشند و بودجه لازم را به آن اختصاص دهند، بدون آنکه برای تأمین منابع به شهروندان فشار بیاورند و در باید واقع بودجه لازم برای بسیج امکانات اختصاص داده شود.

عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي تاكيد كرد: باید در اقدامی قاطع و در زمانی مشخص به هرقیمت ممکن اقدامات  فوری زیر صورت گیرد.

  1. تشکیل ستاد بحران با ریاست رئیس جمهور و حمایت فرماندهی کل قوا و بهره گیری از اختیارات کامل
  2. اعلام آمار واقعی شیوع و تلفات بیماری و ضرورت اقدام ملی بدون واهمه از وحشت مردم یا زیر سوال رفتن پرستیژ در صحنه بین الملل
  3. اعلام تعطیل عمومی و قرنطینه تا زمان ریشه کنی ویروس و بازگشت به شرایط سفید
  4. اختصاص بودجه لازم برای کمک به اقشار و اصناف آسیب پذیر و مشاغل خرد در دوره تعطیلی و قرنطینه
  5. اختصاص بودجه لازم برای اقدامات ضروری ریشه کنی ویروس و خرید گسترده دستگاه و کیت تشخیص و داروهای موثر و ماسک به اندازه لازم.
  6. انجام  بسیار گسترده و حتی در صورت امکان سراسری تست کرونا با استفاده از کیت و دستگاههای دقیق تشخیص کرونا
  7. شناسایی دقیق بیماران و ناقلان و رسیدگی و درمان و ایزولاسیون (جداسازی )کامل
  8. تکرار تست و شناسایی بیماران و ناقلان و جداسازی در چند نوبت تا زمان رسیدن به عدد صفر مبتلا در کشور
  9. در همه ساز مان ها با اقتباس از الگوی ستاد ملی بحران کرونا ، ستادها و شوراهای بخشی با تفویض اختیارات لازم و با اعطای ماموریت به کارگروههای تخصصی بسرعت نسبت به تدوین سیاست های اجرایی متناسب با ماموریت های سازمانی در ارتباط با پیامدهای اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی در سناریوهای مختلف اقدام نمایند.

او افزود: برای موفقیت کامل در انجام این مهم ، دسترسی فوری و موثر ستاد بحران به کلیه منابع و امکانات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. منابع صندوق ذخیره ارزی ، نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و همه منابع بانکها باید بسیج شود. نیروهای لشگری و کشوری ، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی باید مشارکت کامل داشته باشند.

حق شناس ادامه داد: شوراهای شهر و شهرداری ها همه توان و امکانات مدیریت شهری را بکار گیرند و مشارکت فعال داشته باشند. این اقدامات شرط لازم برای مقابله با کرونا و نجات جان مردم و کشور است.

او يادآور شد: تاخیر و تعلل در اتخاذ و اجرای این تصمیم به منزله افزایش تصاعدی هزینه های تحقق آن و حتی ورود به مسیری بی بازگشت خواهد بود که نتیجه آن تسلیم در برابر ویروس کرونا ، پذیرش استراتژی امنیت گله ای یا دسته جمعی به قیمت جان ده ها هزار هموطن و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی کشور خواهد بود. پر واضح است که درصورت انتخاب استراتژی مصونیت گله ای قرار است هفتاد درصد از هم میهنان به بیماری مبتلا شوند.